About

BEnl De VriendenKring Paribas herbergt zowel nog enkele actieve als gepensioneerde collega’s van het vroegere “Paribas België”. Dit is de periode vóór de overname door het toenmalige Bacob en nadien het teloorgegane Dexia.

Langs deze weg trachten wij de contacten in stand te houden en liefst nog uit te breiden.  Iedereen die nog sympathie heeft voor het vroegere Paribas is welkom.

Regelmatig komen wij samen voor een lunch, een jaarlijkse BBQ en nieuwjaarsdiner.
Tussendoor organiseren we culturele uitstappen en trachten we u op de hoogte te houden over nieuws van onze collega’s en oud-collega’s.
Dit via deze website en periodiek via een digitale nieuwsbrief.

Wilt u er ook bij horen, geef ons een seintje en we nemen u op in onze mailinglijst.

Maar liefst van al hebben we dat u ook effectief lid wordt van onze vereniging. Hiervoor vragen we slechts een symbolische jaarlijkse tussenkomst van 10 euro. Méér onder de vorm van sponsoring, mag natuurlijk ook.

PBlogoz


BEfr L’Amicale Paribas loge les quelques collègues actifs et les pensionnés de l’ancien “Paribas Belqique”. Ca concerne la période avant la reprise par Bacob et ensuite Dexia.

Nous essayons d’entretenir les contacts avec nos (anciens) collègues. Chacun qui a encore des sympathies pour l’ancien Paribas est le bienvenu.

Nous nous rassemblons régulièrement lors d’un lunch, un BBQ annuel et le dïner de nouvel an. De temps en temps nous organisons une sortie culturelle. Nous vous tenons au courant de toutes les nouvelles qui nous arrivent par ce site et notre lettre d’information périodique.

Si vous voulez faire partie de notre Amicale, faites-nous signe.

Mais surtout nous préférons que vous devenez membre de notre Amicale. Pour ceci nous ne demandons qu’une cotisation symbolique annuelle de 10 euro. Donner plus sous forme de “sponsoring” sera bien apprécié.
paribasportelogo