Nostalgie


3 juni 2019 :Verzameling Aandelen Banque de Paris et des Pays-Bas (1911)
aandeel Bq Paris en PaysBas

 

.
Wist je dat er collega’s zijn die uit nostalgie moeilijk afstand kunnen nemen van Paribas-gadgets?

Zo ook onze ex-collega Johan, broer van …, die in zijn archieven nog een uniek exemplaar bezit van een aandeel Banque de Paris et des Pays-Bas.  Een aandeel van 500 francs van november 1911, coupon 120 tot 151aangehecht.  In perfecte staat.

En nu wil hij graag een collega laten meegenieten van dit enig stuk.  Voor een vriendenprijsje mag jij dit uniek stuk koesteren.  Kwestie dat het in de familie (of de “club”) blijft. Prijs is onderling overeen te komen.  Contacteer Johan hier.


Saviez-vous qu’il y a des collègues qui, par nostalgie, ont du mal à s’éloigner des gadgets Paribas ?


C’est également le cas de notre ancien collègue Johan, frère de …., qui possède une copie unique d’une action de la Banque de Paris et des Pays-Bas dans ses archives. Une action de 500 francs de novembre 1911, coupon 120 à 151 attaché. En parfait état.


Et maintenant, il aimerait qu’un collègue apprécie cette pièce unique. Vous pouvez chérir cette pièce unique pour un prix d’ami. On voudrait bien que ça reste simplement dans la famille (ou le “club”). Le prix peut faire l’objet d’un accord. Contactez Johan ici.


12 maart 2019 : Wie herinnert zich nog het WAEPEN van ZEELANt op de Korenmarkt te Gent?
Na jaren leegstand komt er eindelijk schot in de roos. In de loop van het jaar komt er horeca in het pand.
Artikel in het Laatste nieuws van oktober 2018 : Klik hier


20-22 januari 2019 : Nostalgie op Facebook.
22 januari : Facebook : Er was eens …. Bob :  klik hier
20 januari : Paribas Nostalgie :Directie aan ‘t woord ! : klik hier
20 januari : Facebook : Paribas, waar recepties Ku(n)st was : klik hier

22 janvier : Facebook : Il était une fois …. Bob : cliquez ici
20 janvier : Facebook : Nostalgie Paribas : le mot de la Direction :
 cliquez ici
20 janvier : Facebook : Paribas, l’Art des Réceptions : cliquez ici 

3 november 2018 : Hoe zou ‘t nu met de WTC zijn?
Onze collega Kris Vaneygen is onlangs nog eens een kijkje gaan nemen op onze oude werkplek. Hier zijn indrukken :
WTC toren
Hieronder de ingang, intussen een draaideur. En ook aan de Turken is gedacht …. zo dat ook zij weten waar zij zijn.  En de Toren noemt nog steeds “Toren van Parijs en de Nederlanden”. Ook dat heeft men blijkbaar in ‘t Turks willen vertalen.
wtc ingang
En ook de originele koepel staat nog steeds aan de ingang …. en momenteel is hij zelfs bemand. Waarschijnlijk krijgt men die koepel niet meer buiten via de draaideuren ….
WTC receptiekoepel
En voor zij die niet weten waar zij zijn … “You are Here” …..
WTC you are here
En zelfs de Taverne op het tweede is er nog steeds in zijn oorspronkelijke staat.  Maar ik heb de indruk dat hij niet meer operationeel is … sinds de stamgasten van Paribas zijn verhuisd.
WTC Taverne


7 januari 2017 : Vorige eeuw : Marc en co lopen verloren in de Dolomieten.(1999)
Naar het schijnt is Marc Raes zijne zolder aan ‘t opkuisen om te zien of daar nog ergens waardeloze Dexia’s of Arcopars ronddwarrelen.  Zo kwam hij ook deze schat-tige foto’s tegen uit vorige eeuw, 1999.  Heel wat van onze collega’s hebben in die tijd nog hun leven gewaagd om toch maar niet af te gaan ….. De grote motor achter deze 7-daagse wandeltocht was onze collega Léon Verhaeghe ….
Zevendaagse bergwandeling van berghut tot berghut in de Italiaanse Dolomieten, eerste week van juni in 1999. Vertrek en aankomst in Campiglio-di-Madonna en dan met 2 liften 1.000 meter naar omhoog …  gemiddelde hoogte tussen de 2 à 3.000 m
met dank aan Léon e.a. … , getekend Marc Raes.

This slideshow requires JavaScript.


20 juli 2017 : Ludwig in in beeld in de jaren 80 met Rock ‘n Roll Queen
In de jaren 80 maakte onze collega Ludwig Van Aytryve heel het land, van de naaktstranden aan zee tot in het verre Limburg onveilig met zijn band “Service Act” als zanger / Gitarist.  Onze collega Hugo Lauwens heeft nog een oud plaatje van Ludwig van onder het stof gehaald en het ons bezorgd ….. We hebben er een geanimeerde compilatie van gemaakt met het oorspronkelijk gekraak van de pick-up erbij. Nostalgie troef … en we hopen dat Ludwig dat nog eens komt spelen op één van onze bijeenkomsten.


7 maart 2017 : Nog meer uit de Oude Commerciële Doos : Corsendonk 1979
Ditmaal de sjieke types uit de commerciële doos met dank aan Robert Schoonejans.
Foto genomen als herinnering aan het commercieel seminarie Corsendonk van 8, 9 en 10 oktober 1979. Wie herkennen we nog, of niet meer rond Maurits Wollecamp.
Dit was nog de tijd dat de vrouwendag, toevallig morgen, nog niet bestond en alleen de mannen nog maar commerciële aanleg hadden.
staand(vlnr) : ? – D.Waebens – ? – E.Deklippel – ? – G.DeVolder – P.Fievez – ? – M Wollecamp –  F.Wouters – J.Onclinx – H.Parset – L.Stoop – J.Baert – R.Wouters – R.Schoonejans
Zittend (vlnr) : J.VandenHaesevelde – ? – ? – ? – ?
Corsendonk1979 commercieel seminarie


6 maart 2017 : Nog meer uit de Oude Doos 
Jong geweld begin de jaren ’70 … meer dan 40 jaar geleden.
voetbalmatch Kredietsekretariaat/ Portefeulle tegen Paribas O.Vlaanderen in Galmaarden.
van links  naar rechts :
Staand :Makwambala, François Deroose, …. , Benny Van Audenhove, Robert De Maeght, Ronald Lonbois, Jan Vanbroeckhoven, Willy Mollaert, René Avonts
Zittend : Ronny Thielemans, Gaudrie ?, Patrick Willems, Remy Rooseleer, Luc Borremans.
(Uit de archieven van Paul Vanderbiest. De uitslag werd me niet gecommuniceerd.)
voetbal1970
20 jaar geleden toen Paribas op haar laatste benen liep met knap vrouwvolk in de jurische afdeling ….. en mascotte-beertjes op beide foto’s.
(Uit ‘t goed bewaarde archief van Paul Vanderbiest.)
juridafdeling 1997bjuridafdeling1997
Wie haalt onze voorzitter Lieven Stoop uit dit klasje van 1948-1949?
Om ‘t wat gemakkelijker te maken … de eerste twee rijen zijn meisjes, daartussen moet je niet zoeken … (het antwoord is op onze Facebookpagina te vinden of bij Lieven zelf)
Lievenklasfoto1948


28 februari 2017 : de Golden Sixties van Emilienne …. en Roger De Schrijver
Wie herkent nog zichzelf of de andere collega’s …. ???
de heren  (vlnr): A.Vandenbreede, Codrons, L. Verhaegen (père) et Marcel Libouton
de dames midden (vlnr): J. Arets ,E.BInnebeeck, D. Laurent, E.Geerts 
de dames onderaan:  I Daeleman, Y.Moetwil et A. Steenhaut

goldensixtiesa
Foto hieronder :
links (vlnr): Emilienne, G. De Mulder, Yvonne Moetwil , Verhoeven
rechts (vlnr) : Mme Verhaegen, P.Verhaegen, Birchen, (gedeelt.) Sancke
goldensixtiesbgoldensixtiesc
Hieronder van Links naar rechts : Felix Claessens, Wets, Roger De Schrijver, Irène Birchen, Sartorius, Monique Desmedt, Charles Guissard.  (met dank aan Roger DeSchrijver) Toevallig allemaal met een drankje in de hand, waarschijnlijk niet tijdens de werkuren. Foto genomen meer dan een halve eeuw geleden (1965).
old glories compensatie 1965 met dank aan Roger Deschrijver


24 februari 2017 : Het organigram van 1980….
pblogo1974In het jaarverslag van 1979 vonden we nog een organigram met talrijke namen die inmiddels uit ons geheugen verdwenen waren.

Dat was nog de tijd dat we met een duizendtal collega’s waren.
Op dat moment had bijna 90% een anciënniteit van meer dan 5 jaar. De helft was toen tussen 26 en 35 jaar jong.  Meer dan 40% werkte in de regionale directie.
Ook in 1980 werd het “Hôtel de Bocholtz” in Luik en het “Waepen van Zeelant” in Gent officieel ingewijd.  Sint-Truiden werd onze 62e vestiging. Ook Paribas New York had inmiddels zijn deuren geopend.  De beurs van Brussel ging er met meer dan 12% op vooruit. En onze winst ging er met 10% op vooruit …
Voor het ganse organigram : KLIK HIER
Dans le rapport annuel nous avons retrouvé l’organigram avec beaucoup de noms … qu’on avait perdu de vue.
C’était le temps que nous étions encore à mille collègues.  A ce moment 90% avait une anciennité de plus de 5 ans et le moité avait entre 26 et 35 ans.  Plus que 40% travaillait dans la direction régionale.
Début 1980 “L’Hôtel de Bocholtz” à Liège et “Waepen van Zeelant” à Gand ont ouvert leurs portes. Saint-Trond est devenu notre 62e agence, ou plutôt “bureau”. Paribas New York avait ouvert ses portes. La Bourse de Bruxelles à gagné 12%. Et le bénéfice de la Banque a augmenté de 10%.
Pour voir l’organigram … CLIQUEZ ICI


20 jan 2017 : de goeie ouwe tijd van den “TELEX”.
Op ‘t FB van Roland Scalais vonden we nog een originele foto van de dienst “TELEX”.(WTC)
telexwtc
We herkennen Roland Scalais, Luc Borremans, de rug van Philippe Six.  En ik die dacht dat boven het hoofd van Luc (Faems) de suspens van de week hing …… Niks is minder waar. Die plastiek hing er tegen het doorsijpelend water en de “cafards”(dixit Johan VdB).
Dat noemen we de goeie ouwe tijd …. Wat ons toen allemaal boven ‘t hoofd hing!  Ze verzuipen daar niet in ‘t werk, maar wel bijna letterlijk.
Le bon vieux temps du service Telex avec Luc Borremans, Luc Faems, Roland Scalais et le dos de Philippe Six.
Le plastique au plafond est contre les goûtes d’eau et les “cafards” …. et pas le “suspens” de la semaine.


18 nov 2016 : Paribas Nostalgie op onze Facebook-pagina.
Heel wat collega’s hebben gewild of ongewild (nog) geen toegang tot onze Facebookpagina …. waarop al heel wat reacties zijn geplaatst.
Hieronder een bloemlezing van prullaria uit de oude doos  ……
Misschien eens een “rommelmarkt” organiseren bij één van onze volgende lunches …. En iedereen aanwezig met Paribas-das(speld) en hemd.
Plusieurs collègues n’ont pas ou ne veulent pas avoir acces à notre page Facebook … qui connaît bien du succès.
Ici une impression  de ce qui est resté “collé” chez nos collègues.
Peut-être nous pouvons bientôt organiser un marché aux puces lors de nos prochains lunches. Et chacun avec chemise et plastron …..
paribasprullaria-14paribasprullaria-13paribasprullaria-12paribasprullaria-11paribasprullaria-10paribasprullaria-9paribasprullaria-8paribasprullaria-7paribasprullaria-6paribasprullaria-5paribasprullaria-4paribasprullaria-3paribasprullaria-2paribasprullaria-1