COLLEGA’S in de KijKer – COLLEGUES en action

This slideshow requires JavaScript.

Heeft U nog foto’s van ontbrekende PARIBAS-sterren, of vindt U zichzelf niet weer … stuur ons gerust een digitaal exemplaartje door … en wij voegen U toe bij deze  605 collega’s. (laatste update 4-11-2019)
Si vous possedez encore des photos de collègues manquants sur ce slide-show, ou si vous ne vous y retrouvez pas, envoyez vite un exemplaire digital. Nous l’ajouterons aux  605 collègues ci-dessous. (last update : 4-11-2019)Dat onze collega’s bezige bijen zijn weten we allemaal … hieronder enkele staaltjes die ons ter ore zijn gekomen …..
Anderzijds hoe zouden sommige van onze collega’s  het maken? Laat ‘t ons weten.
Nous savons bien que nos collègues sont très actifs dans tous les sports et dans la vie quotidienne.  Comment vont certains de nos collègues ?
Ici quelques exploits qui nous sont communiqués


25 februari 2020 : Dolf VandeBroek hangt zijn kasserollen definitief aan de haak.
Wist je ….
Dat Dolf van de Keuken op 6 maart het Molenhuis achter zich laat om van zijn welverdiend pensioen te gaan genieten. Wie weet heeft hij nu tijd om eens langs te komen op onze Seniorenlunch om te babbelen met de mondjes die hij indertijd dagelijks gevuld heeft.
Genieten nu maar Dolf.
Saviez-vous que…
Que Dolf de la Cuisine quittera le Molenhuis le 6 mars pour profiter de sa retraite bien méritée. Qui sait, il aura maintenant le temps de passer à notre déjeuner des Seniors pour discuter avec eux qu’il remplissait quotidiennement leur bouche à l’époque.
Profitez-en maintenant, Dolf.
Dolf op pensioen

Dolf Molenhuis


24 jan 2020 : Wat gebeurde er met Guy Heymans en Pascale Vangossum?
Sinds begin dit jaar hebben Guy en Pascale hun klavier aan de wilgen gehangen ….

En Pascale mijmert even terug over de mooie tijd die ze bij Paribas heeft beleefd.

Na 27 jaar neem ik afscheid met gemengde gevoelens van Paribas, Bacob, Artesia, DTS, Pi-Square en IS4F.
Mijn eerste job bij Olivier DAUSIMONT zal ik blijven herinneren op een dienst in oprichting “La gestion de trésorerie “waarbij we de waardeportefeuilles van zeer gegoede klanten mochten beheren.
Had de beurscrash in 1989 niet zijn intrede gedaan dan hadden die contracten jaarlijks verlengd geweest ,-)
In 2000 werd Bacob onze mama en ik mama van Margot en Arnaud.
Een grote verandering zowel op werk en privé-gebied met ook 2 apart draaiende informaticasystemen wat leidde tot PC’s waar je zomaar niet kon op aanloggen.

Pascal at workIn 2005 ben ik aangeworven door Benny Lecocq op de helpdesk. Ik heb lang 50 % gewerkt, heb dan 60 % kunnen werken… Om bij te benen en bij te blijven met de nieuwigheden, viel ik vaak uit de lucht … (nvdr… dat moet nogal een slag geweest zijn)

De laatste jaren werd mijn vraag naar 80 % dan toch een feit. Dat was een grote opluchting voor mij om me terug een vaste waarde te voelen in het geheel.

Mijn hart heeft steeds op mijn tong gelegen. Ik heb wat moeilijkere periodes gekend.

Van zodra het bekend werd dat er de intentie was om de servicedesk naar Polen over te hevelen bleek dat we een zeer hechte groep waren.
We hebben de samenwerking met Econocom positief ervaren en werden dan weer eens geconfronteerd met een andere firma Sogeti die de dienst van op eigen locatie draaiende hield.
Het is een uitstapregeling die mij de kans zal geven om andere wegen in te slaan.

De sociale sector spreekt me wel aan en zingen zal steeds mijn passie blijven.

Onder het motto : Go with the flow wens ik al mijn collega’s die ik in de loop der jaren heb gekruist te bedanken voor de fijne tijd.
nvdr : Tussen de drukke bezigheden door heeft Pascale al heel wat furore gemaakt in de muzikale wereld. We zijn met haar management bezig om haar op ons programma te krijgen maar dat is geen sinecure. Ook haar dochter is van dezelfde microbe gebeten en zij hebben samen al talrijke optredens achter de rug.
En echtgenoot en collega Luc Dossche … is een bijna-professionele bierbrouwer. Wij hopen om ook ooit eens van zij brouwsels te mogen nippen.

Je kan Pascale en dochter Margot in levende lijve aanschouwen en horen tijdens hun optreden op 1 mei in Korbeek-Lo.
Pascale optreden mei 2020


30 oktober 2019 : Marc van Muylders op VTM nieuws.
Gehoord en gezien op VTM nieuws vandaag.
Onze ex-collega Marc Van Muylders kwam er in naam van het “Garantiefonds” vertellen dat de gedupeerden van Thomas Cook vanaf eind november hun centjes gaan terugkrijgen wat betreft vlucht en verblijfsaccomodatie. De terugbetalingen gebeuren in volgorde van gepland vertrek.
Wil je voorrang op uitbetaling … dan weet je waar je moet zijn. Voor een collega kun je al iets meer … enfin bij Paribas was dat vroeger toch zo.
Entendu et vu au Journal de VTM aujourd’hui.
Notre ex-collègue Marc Van Muylders est venu sur place au nom du “Fonds de garantie” pour nous dire qu’à partir de fin novembre, les victimes de Thomas Cook récupéreront leur argent en termes de vol et de logement. Les remboursements seront effectués dans l’ordre de départ prévu.
Voulez-vous avoir la priorité sur le paiement? …. alors vous savez où aller. Pour un collègue, on peut faire un peu plus… Chez Paribas, c’était en tout cas le cas.
update 1 nov 2019 : Verder onderzoek leert ons dat Marc deel uitmaakt van de algemene leiding en er “Algemene Leider en Risk Manager” is.
Ook Christian Pinte komen we in het organigram tegen als externe medewerkeer met de functie : “interne Auditor”.
Meer info organigram “klik hier“.
Marc V Muylders garantiefonds 2


22 mei 2019 : Bij de Vriendenkring kom je nooit te vroeg, maar steeds te laat.
Onlangs ontvingen we een aangename reactie van een collega die pas recent de stap naar onze Seniorenwerking heeft gezet. Zijn reactie:
Hey, ……en wij zijn content dat we een paar maanden geleden eindelijk de stap gezet hebben!
Je kent dat wel hè….ik ken daar niemand…Brussel is ver…..overwegend Franstaligen misschien…enz.
Maar dat viel daar in Brussel heel goed mee!
Chez l’Amicale, on n’arrive jamais trop tôt, mais toujours trop tard.
Récemment, nous avons reçu une réaction agréable de la part d’un collègue qui vient tout juste de faire le pas vers notre Amicale.
Sa réaction:  Hé, ……….et nous sommes heureux d’avoir enfin fait le pas il y a quelques mois!

Vous savez, n’est-ce pas ? Je ne connais personne là-bas…. Bruxelles est loin…..surtout francophone, peut-être… etc… etc.
Mais ce n’était pas si mal à Bruxelles !


9 mei 2019 : 90 kaarsjes uitblazen met de collega’s.
Als je 90 wordt en collega’s hebt met een goed geheugen … dan kan je dit overkomen.
De collega’s van de Kanselarij, Jeannine, Rosine en Guy konden het niet laten Yvonne Moetwil in de bloemekes te zetten. De verjaardagstaart mocht niet ontbreken en zowaar de twee meest ervaren collega’s placeerden nog een dansje, ja samen 175 jaar …. en de jonge collega’s keken ernaar en zagen dat het goed was.
Natuurlijk wilden ze allemaal met Yvonne op de foto, kwestie van de jongste te zijn.


12 maart 2019 : Wat doet collega Linda Van den Broecke tijdens haar vrije uren?
Linda en haar hondjes
01.03.2004 – 01.03.2019 “15 jaar” Dog Dance met Tosca, Dolce, Vita, Gioia, Havana, Dalia, Hippy, Mistica, Itala, Iliano, Nikita, Quenna, Lucca, Emilia, Jolie, Dafne, Liana, Lupine, Laguna, Lucia, Sienna, Noa, Nouga, Pukka, Pia, Tessa, Poli, Nica, Mila, Quita, Riva. Wat een plezier hebben we al met onze honden mogen beleven! Meer dan 110 routines, meer dan 120 wedstrijden met meer dan 400 optredens en véle demo’s. De honden brachten ons over de landsgrenzen heen en dankzij hen leerden we veel fantastische mensen kennen. We hebben ontzettend veel vrolijke en overweldigende momenten beleefd, maar we hebben ook stress en teleurstellingen gekend. Toch zijn we er alleen maar sterker door geworden. Dog Dance is een onmisbaar deel van ons leven. Muziek kiezen, routines maken, attributen en kledij zoeken en uiteindelijk optreden, het zijn allemaal fascinerende aspecten van deze fantastische hondensport. De sterke band met de honden en die kwispelende staarten, daar doen we het voor. Hopelijk doen we er nog vele jaren bij. Linda en Kristine.
01.03.2004 – 01.03.2019 – “15 ans” Danse canine avec Tosca, Dolce, Vita, Gioia, La Havane, Dalia, Hippy, Mistica, Itala, Iliano, Nikita, Quenna, Lucca, Emilia, Jolie, Dafne, Liana, Lupine, Laguna, Lucia, Sienne, Noa, Nouga, Pukka, Pia, Tessa, Poli, Nica, Mila, Quita, Riva. Quel plaisir nous avons déjà eu avec nos chiens ! Plus de 110 routines, plus de 120 compétitions avec plus de 400 performances et de nombreuses démos. Les chiens nous ont fait traverser les frontières nationales et grâce à eux, nous avons fait la connaissance de nombreuses personnes fantastiques. Nous avons vécu beaucoup de moments heureux et bouleversants, mais nous avons aussi connu du stress et des déceptions. Pourtant, il nous a seulement renforcés. La Dog Dance est une partie indispensable de notre vie. Choisir la musique, faire des routines, chercher des attributs et des vêtements et enfin jouer, ce sont tous des aspects fascinants de ce sport canin fantastique. Le lien fort avec les chiens et les queues qui remuent la queue, c’est pour cela que nous le faisons. J’espère que nous le ferons pendant de nombreuses années encore. Linda et Kristine.
Nog meer info : klik hier  – nog meer (oudere website) : klik hier
In 2013 namen zij deel aan Belgium’s got talent …


CANINE DRUMMING CHALLENGE

In 1996 nam Linda nog deel aan een mtb-tocht met de bank in Herentals.
We zien haar hier met haar dochter Kristine en haar betreurde echtgenoot Philippe.
Herentals met Linda VdB


5 februari 2019 : De compens aan tafel bij Dolf in Londerzeel.
Met Monique, Frans, Karel .. die nog steeds onze kleuren verdedigt, Roger, Jerome en Charles.
compens 20 jaar later


25 januari 2019 : De TOP-25 van aktieve Paribas-collega’s.
Zopas werd ons de officiële top-25 van zwoegende Paribas-collega’s doorgespeeld door de verantwoordelijke uitgever Gino Vermaut.


1. Franky Cuyvers, le Doyen                           14. Chanal Vanden Bogaert
2. Marie Rose Vandebon, la Doyenne,           15. Myriam Van Puymbroeck
3. Karel Andries                                               16. Marc Willemsen
4. Rudy Cooman                                               17. Dominique Vlak
5. Liliane De Pauw                                           18. Patrick Van Gool
6. Luc Deschamps                                            19. Lutgarde Geeroms (uitgestapt dec 2019)
7. Chistine De Norre                                        20. Paul Deprez (uitgestapt)
8. Freddy Coppens (uitgestapt jan. 2019)    21. Rita Van Campenhout
9. Carine Longin                                              22. Caroline De Ridder
10. Jan Van Daele                                            23. Roland Vanhove
11. Martine Massart                                       24. Patrick De rop
12. Juana Valencia                                           25. Anne-Lore De Bolster
13 Johan Van den Berghe
Mochten er onjuistheden in dit tabelleke zitten, laat ‘t ons gerust weten aan de hand van het nodige bewijsmateriaal. Het wordt drummen om op het podium te blijven.


7 januari 2019 :Qu’est devenue Sonia Delcourt?
.                              En wat gebeurde er met Sonia Delcourt?
nov9sonja
C’était un hobby depuis des années mais est devenu  réalité en 2019. Paribas …. l’Art des Artistes.

L’Atelier de Sonia
est un atelier de couture axé sur la décoration d’intérieur, habillage des fenêtres, je fais également des créations tel que sacs, plaids, foulards, trousses… et je me suis spécialisée dans la réparation de matériel équestre (couvertures de chevaux de box ou prairie). . Je posterai régulièrement mes nouvelles créations qui sont chaque fois des pièces uniques. Pour tout renseignements on peut me joindre au 0486/82.92.90. Je me déplace partout en Belgique
. Et qui sait … un jour à l’Amicale chez B-Sports.

Facebook : L’Atelier de Sonia
soniae
atelier sonja


31 dec 2018 : Bezige bijen bij Paribas op nieuwjaar. – Paribas au boulot à Nouvel An.
Op FB kregen we heel wat reacties van collega’s hoe zij nieuwjaar doorbrachten tijdens het Paribastijdperk.  Hier een bloemlezing :
Johnny M :
Ikke den 1ste januari werkdag in de dienst exploitatie van het feest naar werk om te beginnen om 6uur tot 13uur en dan nieuwjaarswensen vervullen.
Rosine V :
Heb die tijd ook nog gekend. Was een leuke tijd, toch nooit moeten doorwerken tot s’nachts
Jef V :
Ook een mooie herinnering : cliënten, meestal gepensioneerden, die 5 minuten voor sluitingstijd nog snel langskwamen om hun gas en elektriciteit of telefoonrekening te betalen, want ” dat moet dit jaar nog betaald worden, mijnheer”….
Danielle J :
ja toen ik nog in de compensatie werkte …alles moest op tijd verwerkt zijn , de afdeling cheques fb ook en het mooie was als er een verschil was hielp iedereen mee afpunten zodat de fout snel gevonden was en iedereen gelijk naar huis kon, dat waren toen echt nog collega’s.
Brigitte M :
à l informatique c était pareil
Josée H :
Informatica was hetzelfde, wachten tot de laatste minuut op alles
Marc M :
Ik heb nog bijgewerkt op de dienst verzendingen. Daar was het ook wachten op de uitreksels en dan vlug alles in de enveloppen. Ik heb toch altijd nieuwjaar kunnen vieren, al was het soms nipt. Those were the days
Marc R :
kantoor Desguinlei, (89-95) op oudejaarsdag: personeel om 15u al weg … als kantoorverantwoordelijke eenzaam wachten op het verlossende telefoontje vanuit bsl dat het OK was (geen erins) …
Josse V :
Heb 9 jaar oudejaarsavond in de bank doorgebracht (en zonder bubbels). Eugène Mertens heeft ooit eens een taxi door de sneeuw naar mijn thuis gestuurd om mij te komen ophalen maar ik was er niet… Hij heeft mij pas om 6 uur smorgens op 1 januari kunnen bereiken… maar ik had dan toch eens oudejaars avond gevierd na al die jaren.
Jan V :
Oudjaar, dat was Op gelijkvloers listen nazien tot en met. Hardware bestellen …


13 november 2018 : 104 jaar Verbesseltgeschiedenis bij Paribas
Wat gebeurde er op 13 november 1978??
Vandaag is het exact 40 jaar geleden dat ene Patrick Verbesselt schuchter zijn eerste stapjes zette in de Archieven van Grimbergen. Hij werd er argwanend bekeken door zijn nieuwe collega’s sectiechef Albert Huleu, André Van Campenhout en zijn broer Willy, die in februari dit jaar is overleden.
In 1980 heeft hij het WTC onveilig gemaakt. De broers Verbesselt( Willy, Jef en Patrick) hebben bijna 20 jaar tesamen in de toren gezeten en rondgelopen.. Patrick heeft er veel leuke (en minder leuke) tijden en collega’s gekend. Officieel is hij uit de bank vertrokken op 7 september 2018 en is hij een nieuwe weg ingeslagen.
De familie Verbesselt heeft 104 jaar Paribas geschiedenis op zijn teller ! Welke familie doet beter ? De familie Rooseleer waarschijnlijk ?.
Het ga jullie goed allen. Patrick VerbeSSelt.


30 april 2018 : Met wat houdt Maurits Vinck zich heden ten dage zoal bezig?
Effen googlen … en we weten wat hij zoal het hele jaar doet …. als hij het niet te bruin bakt.
foto Vinck Maurits

This slideshow requires JavaScript.


12 januari 2018 : En wat gebeurde er met Olivier Heindrynckx?
Vandaag hield de Amicale een speciale lunch ter gelegenheid van de verjaardag van Olivier.  Vandaag was nog precies geen halve eeuw oud ….
Even googlen … via zijn Wikepedia gaan … en wat vonden wij zoal??
Van “Kerstmis” heeft hij geen kaas gegeten …
Olivier weet niet eens waarvoor de kerstballen dienen ….. (links)
En ofwel is zijn wagen te klein of zijn kerstboom te groot ….  (rechts)
fb Oliver kerstballen    ..   fb Olivier kerstboom

Hij heeft zelfs een eigen biertje gebrouwen met zijn naam, wel met een beetje chauv-inisme.
fb Olivier Karmeliet  ..  fb Oliver bier Olivier
Maar al bij al is hij wel een echte Belg …
fb Olivier echte Belg
Heel wat bekende Belgen wilden toch zo graag met hem op de foto …. Geen probleem voor Olivier.
fb Olivier et Olivier .. fb Olivier en Dufour
En zijn vrienden weet hij ook goed uit te kiezen … Ze moeten uit het goede hout gesneden zijn …. ofwel ijzersterk …
fb Olivier uit 't goede hout gesneden  ..   fb Oliver ijzeren man
Nous sommes déjà invités au 50e anniversaire d’Olivier. Samedi le 12 janvier 2019  est déjà sur l’agenda de l’Amicale ….
snap2018012


10 december 2017 : Nieuwjaarsconcert Pascale
Zondag 7 januari 2018 in de Kapel de Bremt te Bierbeek.
pascale optreden jan 2018


31 oktober 2017 : 14 jaar geleden Paribas in aktie op de flanken van de Mont Ventoux 


27 oct : Léon et le groupe Trekking bientôt en Afrique du Sud
Chain-ladder16
Du 10 au 26 novembre 2017 le groupe Trekking et Haute –Montagne effectuera son voyage annuel.

Pour rappel ce groupe a été créé en juillet 1995 lorsque 20 vaillants membres du personnel de Paribas Belgique accompagnés de quelques membres de Paribas Nederland se sont lancés avec succès à l’assaut du Mont-Blanc.

Depuis , chaque année, au moins une expédition à l’étranger est organisée, le groupe, qui s’est élargi lors des fusions avec Bacob et Dexia, s’est rendu entre autres au Kilimandjaro, au Mont Ararat, au Népal, à l’île de la Réunion, en Patagonie et dans bien d’autres endroits mythiques. Ils en sont au 28ème voyage.

Cette année, le groupe se rendra en Afrique du Sud où, après avoir traversé le Lesotho, petit royaume enclavé dans l’Afrique du Sud, il escaladera au Drakensberg les plus hauts sommets de l’Afrique australe.

Traditionnellement 1 ou plusieurs personnes handicapées visuelles sont intégrées au groupe.
Cette année, 4 mal voyants et 1 aveugle font partie du voyage.

Een viertal rasechte Paribascollega’s nemen deel en zullen er zorg dragen voor de rasechte Paribas-Spirit.  Léon Verhaeghe en Jacques Vermaut komen donderdag 9 november nog even hun maag(je) vullen alvorens te vertrekken met pak en zak.  Ook Guy Merckx en Pascale Godefroid zullen van de partij zijn.  We wensen hen allen een succesvolle tocht. En we kijken nieuwsgierig uit naar het relaas.

.


21 sept : Tina over haar vader Ludo bij Vangils en gasten (Eén)
HLN 22 sept 2017
Het ganse verslag in HLN : klik hier
uitzending Vangils en Gasten (Eén) : Tina Maerevoet herdenkt haar vader op de planken : klik hier


4 april 2017 : Achter de schermen van Maison Marit …
Als vader en zoon zich amuseren …. tussen de soep en de patatten … dan vliegt de bloem in ‘t rond. Als dat geen speelvogels zijn en … ne carottentrekker.
Quand le père et son fils s’amusent .. pendant que les clients attendent leur dessert. Des vrais carottiers ….
MWSnap057MWSnap058
MWSnap059MWSnap060
JackyDimiSchaap
Hieronder in woord en beeld …. en visie van Jacky op de culinaire toekomst …. en de Rallye van de Chef.
Sans commentaire …. les enfants s’amusent … mais peuvent également être sérieux sur le futur et le Rallye du Chef.29 maart 2017 : verslag Benefietconcert tvv Jozef De Weverfonds op 8 maart 2017.
Op woensdag 8 maart 2017 vond een benefietconcert van sopraan Noémie Schellens, bas-bariton Shadi Torbey en tenor Kobe Baeyens plaats ten voordele van Jozef De Wever fonds voor Prostaatkankerpreventie.
Het concert in de mooie St Jan de Doper kerk in het Leuvens Begijnhof omvatte een gevarieerd en romantisch programma met opera aria’s en duetten van o.a. Bellini, Verdi, Mozart, Puccini.
Meer dan 250 aanwezigen genoten met volle teugen van het gesmaakte optreden.
Nadien konden de gasten genieten van een gastronomisch diner in de prachtige Infirmerie zaal van Faculty Club. Speciaal voor deze avond stelde chefkok Lieven Demeestere van restaurant Arenberg een 4-gangen diner samen waarbij perfect passende wijnen uit de Roussilion geserveerd werden en die de naam Noémie dragen .
De organisatie werd gedragen door Faculty Club ism met de dienst urologie van het UZ Leuven, en het Leuvens Universiteitsfonds en bracht meer dan 8000€ op ten voordele van het J. De Weverfonds. De schenking zal plaatsvinden op 21 april in Faculty Club
Organisatoren:
Prof. Dr. D. De Ridder, Diensthoofd Urologie
Prof. em. Dr. H. Van Poppel, Gewezen Diensthoofd Urologie
Prof. Dr. S. Joniau, Adjunct Kliniekhoofd Uro-Oncologie
Prof. Dr. Wouter Everaerts, Adjunct Kliniekhoofd Urologie
Isabel Penne, Directeur Leuvens UniversiteitsFonds
Jozef De Wever, oprichter Fonds
Peter Herbiest, Algemeen Directeur Faculty Club


28 maart 2017 : Openhartig gesprek op TV één met Tina Maerevoet over haar vader Ludo.
ludocOpenhartig gesprek van Tina Maerevoet over het overlijden van papa Ludo Maerevoet, onze collega die ons een tweetal jaar geleden ontvallen is. Hij was steeds aanwezig op onze bijeenkomsten tot zijn ziekte zich meester van hem maakte en hij keek ook steeds enthousiast uit naar onze georganiseerde fietstochten.
Tina Maerevoet,  ook bekend als Pauline uit ‘Thuis’, heeft met bijzondere aandacht uitgekeken naar een arrest van het Brusselse Hof van Beroep. Het Hof veroordeelde Eternit tot een schadevergoeding van 25 000 euro per slachtoffer dat door asbest longvlieskanker kreeg. Tina verloor zelf haar vader én haar grootvader door asbestkanker.
Wil je de uitzending herbekijken dan kan je dat op de website van TV één. Je dient wel een account aan te maken en je in te loggen. Dan is ‘t ook mogelijk andere programma’s van Eén opnieuw te bekijken ….
MWSnap002
Dan kan je de bijdrage hier bekijken : Klik hier
MWSnap001
MWSnap003
Ook in HLN verscheen een mooi artikel van Tina over haar vader Ludo :
“Ik ben mijn vader kwijt, mijn grootvader… Daar kan geen € 35.000 tegenop”
Spelen bij de Eternit-fabriek

Haar vader verloor ze nog niet zo lang geleden. Hij stierf twee jaar geleden aan longvlieskanker veroorzaakt door het inademen van asbest. “Als jong manneke speelden ze altijd met de Chiro en dergelijke aan de vaart in Tisselt. En naast Eternit lagen de schroothopen van de materialen die ze niet meer gebruikten. Aangezien die kinderen dat niet wisten, speelden zij daar gewoon op met elkaar. En ze hebben het dus van jongs af aan ingeademd.”
Pas vele jaren later werd het ontdekt, want de ziekte heeft een incubatietijd van 40 jaar. En het verdict is dan bikkelhard. Niet te genezen, onherroepelijk. Omdat haar vader fysiek niet tot het einde wilde aftakelen, en omdat de mentale pijn nog het ergste van allemaal was, koos hij voor euthanasie. “Hij wist van dag één… Dat is een dolk die boven je hoofd hangt”, vertelt Tina.
Kleine kinderen spelen ergens en dan dat… “Het is echt walgelijk. En 17 jaar lang hebben ze nog gewerkt met die materialen terwijl ze het wisten…”
Voor het volledige artikel : klik hier

Tina’s Facebook (klik hier)
MWSnap00519 maart : Michel Adam et Paule Berthels ….  ça Marche …
Vous savez que Michel et Paule marchent encore tous les samedi et dimanche quelques dizaines de km … partout dans la Belgique.
C’est déjà pour la 15e fois qu’ils ont participé au M.E.S.A. (Marche des Souvenirs au Luxembourg), 4 jours de marche de plus que 30 km par jour. Il faut le faire.
Et après ils ont soif …. et pas un petit peu …
Quelques photos de leurs belles exploits ….  Ca vous donne le plaisir de rester jeune.
Il paraït que Michel, comme ancien comptable, … compte les kilomètres et Paule porte le sac de Michel. Je parie que Michel connaît au km près le nombre qu’il a déjà marché dans sa vie.
Michel  en Paul trekken er elke week, zowel zaterdag als zondag, nog steeds op uit om enkele tientallen km te wandelen … en niet aan een slakkengangetje.
Reeds 15 maal hebben ze deelgenomen aan de Marche des Souvenirs in Luxemburg, gedurende vier dagen telkens een 30-tal km stappen over de Ardense hoogvlaktes. Je moet ‘t maar doen. Chapeau!
En de “après” … natuurlijk hebben ze dan dorst ….. en vooral Paule, blijkt uit de toegestuurde foto’s. Het kan natuurlijk ook Michel zijn “pintje” zijn dat hier enkel voor de foto gebruikt wordt ….
Wandelen …. de remedie om goedgehumeurd en jong te blijven. En goed te been …
Paule Michel banner13 maart : Els Blaton in de picture …..
MWSnap928De Regering heeft zopas Els Blaton voorgedragen als nieuwe Bestuurder in de raad van Bestuur van de staatsbank Belfius.
Els Blaton, licentiate fysica, is de CEO van consultingbedrijf Everis Belgium en heeft jaren IT-ervaring, opgedaan bij onder meer Artesia en Axa.
Ze heeft het grootste deel van haar loopbaan doorgebracht in de bank- en verzekeringswereld, gedurende tien jaar bij de Paribas Artesia bank en vervolgens twaalf jaar bij Axa, waar ze doorgroeide tot cio.
Wil je onze ex-collega Els even bezig zien en horen : klik dan HIER
Leading Ladies … avec Els Blaton : (Youtube) : cliquez ici
Haar curriculum vitae in de jaren 90 bij Paribas ….
elsblatonparibasverleden2
Els Blaton a été nommée par le gouvernement fédéral au conseil d’administration de la banque Belfius. L’intention du gouvernement est “d’acquérir davantage de connaissances bancaires dans le domaine du corporate banking et d’expertise IT (security)” selon le ministre des Finances.
Els Blaton, licenciée en physique et à l’heure actuelle CEO de Everis Belgium, dispose d’une longue expérience dans le domaine de l’IT notamment chez Artesia et Axa.


25 februari : De “Gilles” van Paribas door de jaren heen.
Bij Paribas tref je heel wat “Gilles” aan … voor sommige moet je 20 jaar terug gaan ….
Hier een overzicht. Ken je er nog andere, laat ‘t stante pede weten??
On rencontre plusieurs “Gilles” chez Paribas …. pour certains il y a 20 ans ….
Ici quelques uns. Si vous connaissez encore d’autres …. merci de nous le signaler  ….


10 februari 2017 : Benefietconcert tvv Jozef De Weverfonds op 8 maart 2017.
Zin in een avondje sprankelende opera-aria’s en -duetten? Gevolgd door een gastronomisch menu in een schilderachtige omgeving? Schuif dan op 8 maart aan voor het benefietconcert en diner ten voordele van het Jozef De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie.
Meer praktische info over het benefietconcert en -diner : KLIK HIER
Meer info over het Jozef De Weverfonds vindt U op volgende pagina van onze site : KLIK HIER


9 fébruari 2017 : Brommende collega’s ….
Heel wat collega’s doen het op twee wielen ….. en met al dan niet veel lawaai.
Hieronder een bloemlezing … Wie ontbreekt er nog op??
Plusieurs de nos collègues se déplacent (de temps en temps) à moto. Il y a encore d’autres?

This slideshow requires JavaScript.


29 december 2016 : Wat zou onze collega Marc Raes vandaag aan ‘t doen zijn??
Het is vandaag de zoveelste verjaardag van Marc.
Maar wat zou hij vandaag zoal uitspoken?? 
Hier een bloemlezing van mogelijke activiteiten ….
Zou hij aan de slagroom zitten … of achter een reuzen-Duvel?
Of aan ‘t flaneren op ‘t water of op zijn moto als mot(ig)ard?
Of lui liggen te niksen in de zon, tussen zijn hondjes of op een houten bankje?
We wensen hem alvast een “gelukkige verjaardag” …. Schol Marc.


20 december 2016 : Wat gebeurde er met Pascale Van Gossum … en Luc Dossche?
fotoVanGossumPascaleNet als wij moest Pascale na de Paribas-periode een toontje lager zingen …. Maar zij liet ‘t niet aan haar hart komen en ….. ging  zangles volgen ……. terwijl zij verder aan de slag bleef bij IS4F, onze teloorgegane IT-afdeling. Zij is momenteel op de servicedesk na 25 jaar dienst en hoopt de 30 vol te maken.

Intussen is zij een gerenommeerde sopraan geworden en alom bekend in Leuven en verre omstreken.

Wil je Pascale bezig  horen, dan kan dat ……  Ook hun tweelingdochter Margot Dossche kan je dan bezig zien als dwarsfluit.
optredens : INVITATION AU VOYAGE
– Aperitiefconcert
– zondag 8 januari 2017 – 11.15u.
– Kapel de Bremt in Bierbeek , Lovenjoelsestraat 12
Inkom: vrije bijdrage (drankje inbegrepen)

Franse liederen en chansons, gebracht door een duo dames die zweven op een tapijtje pianoklanken aangereikt door Roeland Daems.
Mezzo-sopraan Linsey Coppens en sopraan Pascale Van Gossum nemen je mee op muzikaal avontuur met liederen uit de laat Romantiek en uit het Franse chansonrepertoire gepresenteerd door Lien Claeys. Margot Dossche zorgt voor een instrumentaal intermezzo op dwarsfluit.

Dit programma wordt hernomen op vrijdag 13/01/2017 om 20u in de St.Annakerk te Oud-Heverlee, Dorpsstraat 45 met gastoptreden van Harpiste Astrid Desantoine.

muziek-20-november-2

Zij is eveneens de echtgenote van Luc Dossche, wiens roots bij Eural lagen.  Deze is een (bijna) professionele “bierbrouwer” geworden in zijn zeldzame vrije tijd.  Het wordt tijd dat we eens van zijn biertje gaan proeven, want anders moet hij alles zelf opdrinken. Ook maakt hij furore als (bijna) professionele voetbaltrainer van een regionale ploeg (niet OHL!). Maar intussen trekt hij nog steeds dagelijks op naar Belfius. We weten niet of hij thuis bij zijn “sopraan” ook een “toontje lager” zingt.
14971702_856942871072947_1793672197_o 14689173_841721369261764_954564453_o


29 oktober 2016 : Wat gebeurde er met …. Staf Devriese?
fotodevriesestafZopas viel er een mailtje in onze bus van collega Staf Devriese die bij toeval op onze unieke Paribassite verzeild geraakte.
Hieronder zijn relaas :
Good old Paribas verdwijnt niet uit je leven. Hoewel al ‘n hele tijd niet meer in het bankwezen, komt er af en toe nog wel ‘n passage (of iemand) langs in dromen.
Zo ook vorige nacht en daarom maar effe googelen. Zo ben ik op uw website terecht gekomen (dat googelen op ex-collega’s doe ik dus niet dikwijls, anders had ik u wel eerder ontdekt).
Nu, eerlijk gezegd heb ik getwijfeld om mij hier bekend te maken maar de website is goed opgesteld en bij het zien van de foto’s van collegae….ben ik overstag gegaan.
Nu, voor wie het mocht interesseren: ik ben begonnen in 1972 na een vakantiejob als loopjongen bij Mr. Van de Sompele en de hogere directie (Koloniënstraat uiteraard).
Na de legerdienst naar de Meir, Antwerpen. Even loopjongen en dan opgepikt door de betreurde Mr. Celis voor de dienst Effecten.
Wat een leerschool ! Wat een bergen werk hebben we daar verzet….effecten, coupons, emissies. ………. Zalig.
Na een paar omzwervingen (vliegende ploeg, automatisatie kantoren, Diamant, General Banking) terug naar de oude liefde, inmiddels Private Banking op de zo geliefde plek, het Osterrieth Huis. Ik heb me altijd zo bevoorrecht gevoeld daar te mogen werken. Dankzij Private Banking en de clientèle konden wij regelmatig (meer dan anderen dus) dit prachtige huis “omarmen” (het is dus ook héél erg wat er nu mee gebeurt!).

Nu, de overgang naar Artesia en Dexia kennen we allemaal. De leegloop ook. Uiteindelijk ben ik ook gezwicht, maar pas nadat mijn toenmalige baas mij een onbegrijpelijke transfer wou aansmeren en heb ik na 29 jaar mijn ontslag ingediend. Wat niemand verwachtte. Een droevige dag…..
Bij Delta Lloyd was het niet precies zoals enkele ex-collegae Paribas beloofd hadden en kreeg ik na acht maanden mijn ontslag.
Ondanks dat ik ergens anders terecht kon, had ik op dat moment genoeg van het bankwezen. Ik had het te veel zien veranderen en niet in de goede richting. Het doet er niet toe wat je verkoopt en aan wie…..neen, zo hadden we het niet geleerd bij Paribas! De toekomst gaf me gelijk.
Voor wie nog verder nieuwsgierig is (nvdr : zijn we allemaal bij Paribas): ik heb mijn oude hobby, de fotografie, weer opgepikt. Van het één kwam het ander en nu ben ik fotograaf, gespecialiseerd in bedrijfsfotografie en stijlvol naakt.
Mijn website is www.stafdevriese.be (daar ook een link naar de fb pagina).
Hier nog enkele foto’s :
Mezelf op de vernissage van mijn expo,en in zwart-wit de goeie ouwe Paribas-tijd, toen ik nog wat jonger was.

Hieronder groepsfoto afdeling Beurs in Antwerpen, met links Mr. W. Celis. Naast hem Bart Sebrechts, Magda De Ceulaer, Philippe Steverlynck en mezelf.
stafgroepje

Het ga jullie goed !
Staf
ps: Wie weet komt Staf eens de fotoreportage maken van onze lunch ….. of kandidates zoeken voor zijn foto-shoots, want stijlvol zijn we wel.


6 oktober 2016 : Uit de Oude Doos : Paribas Antwerpen verovert Parijs op de Vlaamse Feestdag (1990?)
fotolauwenshugoVan onze reporter ter plaatse Hugo Lauwens kregen we volgend stukje toegestuurd. (Ook te vinden op onze splinternieuwe FB-pagina).
De jaarlijkse trip van Paribas Antwerpen .
De banken op Vlaams grondgebied waren gesloten op 11 juli, de Vlaamse feestdag. Wanneer die dag viel op een vrijdag of maandag hadden we een lang weekend en profiteerden we van een meerdaagse reis. De collega’s in Brussel kregen een extra dag verlof, willekeurig te nemen naar wens. De Franstaligen kregen die dag op hun Waalse feestdag. Het jaar van deze reis weet ik niet meer maar vermoed dat het ongeveer 1990 is . Deze trip was naar Parijs , de foto is genomen voor het Louvre. Excuses voor de mindere kwaliteit, dit is een foto genomen van een foto, de originele is een extra groot posterformaat, ooit vergroot door Patrick Verbesselt , maar dat zal hij niet meer weten … dank u Patje !!!
Dat we waarvoor bij Patje moesten zijn … wisten de meesten van ons wel. Dat was de tijd dat alles nog kon (en mocht zonder dat sommigen dat zagen)… als we mekaar maar konden plezier doen (af en toe toch!).
Notre collègue Hugo Lauwens (Cuisine Anvers – WTC) nous a envoyé une belle photo de leur excursion (weekend) Paris en 1990 lors de la fête Flamand le 11 juillet. Si ce jour était un vendredi ou un lundi ils en profitaient de planifier un weekend prolongé. A Bruxelles  on recevait un jour de congé et en Wallonie les agences étaient fermées le jour de la Fête de Wallonie. La photo est prise au Louvre. La photo ci-dessous est le résultat d’une photo d’une photocopie format poster fait par Patje Verbesselt à l’imprimerie. Dans son temps on pouvait arranger tout “entre nous”. Merci Pat.
Notre motto était ” se faire plaisir si possible”.
Plus bas vous trouverez les noms des participants … si’l y a des erreurs, merci de le signaler.
groep-antwerpen-1990-parijscor2
Ik probeer mijn best te doen , verbeter me indien onjuist.
Boven : +Rik Dister (echtgenoot Josfien),  Hugo Lauwens (keuken Antwerpen en later WTC), Josfien Verdonck – +Dister (Meir),  Georgette Polet (losse medewerker keuken), Ludwig Van Autryve (centrale kas  Meir), Hugo Arnou ( Paribas kantoor ?), Rudi Miguet (keuken Meir), Vrouw van Hugo Arnou, Paul Mathé (hoofd centrale kas Meir), Erna  ? (WTC en Meir , echtgenote Fons), Fons Brems ( Meir), Louis Sauvillers (Electriciteit en onderhoud Meir) . “onbekend”, Gemma Maes / Smarnakis (Personeelsdienst  Meir), Jaak ( echtgenoot Marie-José Van de Walle ), Inge Gijsbrechts (telefonie en onthaal  Meir ), +Magda (Beurs Meir), echtgenoot Martha , Martha .. ? (Meir) .
Onder : Chris Van den Bergh ( ex Hugo). Chrisje Sleegers (Meir – echtgenote Ludwig ), Gerd de Ley (echtgenoot  Amanda), Amanda Marteleur ( directiesecretaresse van Leon Rochtus, Meir), Den Tuur ?  (Van Meterenkaai), Tuur zijn vrouw, Marie-José Van de Walle (Meir)
Aanvullingen steeds welkom


30 september 2016 : Wat gebeurde er met RITA , DANIELLA , Pat, Daniel en Ernest?
fotoMuylstRita
Rita Muylst : Is bij Paribas begonnen op 16 augustus 1972. Eerst bij Mme DeQuinze, dienst van de typistes en vervolgens bij Mr Broeckx in de Portefeuille. Dan als één van de eersten naar het splinternieuwe WTC, net als Daniella Jacob in de “”Compense” bij Mr De Schrijver, kantorennet  enz..enz… En nu van 1/7/2016 met pensioen ( laatste bestemming was 12 jaar Hasselt Corporate ).

Ook bij andere collega’s kan er bij het horen van de naam Mme Toitgans, Mme Verbeeck of Mme DeQuinze alleen maar een lange “pppffffffffffffffff” af.

daniellajacobfotoDaniella Jacob : Heeft eerst 13 jaar in de compensatie gewerkt en is daarna naar Grimbergen, beter bekend als “DE Archieven” gegaan waar zij jaren gebleven is tot de fusie met Dexia. Toen moest zij naar Huizingen gaan. Moest je in die tijd nog iets laten terugkomen uit de Archieven …. Daniella wist ‘t wel te vinden.
Na haar actieve loopbaan is Daniella met haar echtgenoot naar la Douce France vertrokken waar zij nu in Segonzac gastvrouw is in haar B&B. Reeds tal van collega’s gingen er een kijkje nemen.  Ook wij hebben er al aan gedacht er een lunch te organiseren, maar er zijn een paar kamers te weinig …. en de tijd van “kamperen” is voor de meesten verleden tijd.  En voor collega’s die langs komen zal Daniella zeker iets extra doen. Voor de laatste aanbiedingen kan je steeds op haar Facebook-pagina terecht. (voor zover je zelf een account hebt, anders word je door Facebook zelf geblokkeerd). KLIK hier voor B&B D’Couvert.  Ook op onze pagina “Vacances” vind je een fotoreportage.
Deze foto van Daniella … met ‘t lege glas en een vol vat achter haar is om van te watertanden ….
Een gerecycleerde teenager met een “très vieux Vieux Pineau des Charentes Blanc”

daniellajacobdegustatie

fotohellinckxpatrick
Patrick Hellinckx
:
Is bij Paribas begonnen op 1 Januari 1981 op de dienst Portefeuille in de WTC Toren,
daarna gemuteerd naar Archief Grimbergen,
en ook gewerkt in de drukkerij WTC samen met Patrick Verbesselt en Mario De Bie.
.

fotoDammansDaniel
Daniel Dammans :

Salut les Anciens, j’ai commencé le 17 juillet 72 ,à la rue des Colonies …encore Banque de Paris et des Pays-Bas à l’entre-sol au gamma; expedition; équipe volante; compensation; visa; regul; coupons; chez Gevaerts pour liquidations des titres ; à Anvers; dépots-titres et dans différents bâtiments :rue des Colonies; WTC;
(Bacob – Dexia : rue de Trêves, Ommegang; Pacheco;Tour Dexia…)
..et comme disait notre regretté Emile Canone…..allééé.roulé casquette c’était au temps de Mr Polliaert à l’exped’
.
.
coming-soon
Ernest Meunier
:

Meunier Ernest “Michel” entré en 1970. 1 an à l’économat, et 42 ans à l’informatique. (Rue des colonies, rue Beillard, wtc.).
J’ai joué souvent au football avec l’équipe Paribas.  Bonjour à tous les anciens.


29 augustus 2016 : En wat gebeurde er met Marc MARESCEAU?
fotoMaresceauMarc Groot was de verrassing van onze ex-collega toen hij zijn eigen foto weer vond in onze fotogalerij ….  Hier volgt zijn aangename reactie :
Tot mijn grote vreugde zie ik ook mijn foto circuleren tussen die van “ken je deze collega’s nog ?”. Dit doet me veel plezier omdat bijna 20 jaar na mijn vertrek bij Paribas er nog mensen zijn die zich mijn passage (van 26 jaar) nog herinneren :-))
Wat is er me verder overkomen ? Na het debacle met L. H. in kantoor Zaventem en de overname van Paribas door Bacob werd ik op voorspraak van enkele collega’s ex-collega’s van Paribas benaderd door (jawel) Gemeentekrediet en werd ik KMO verantwoordelijke voor de ster Leuven centrum.
In 2001 heb ik daar ontslag genomen om als verkoopdirecteur te gaan werken in een “sleutel-op- de-deur-bouwfirma”. Ik mocht dromen verkopen ! :-0.
In 2002 ben ik om privé redenen verkast naar Blankenberge. Toen ben ik als kantoordirecteur terechtgekomen in een kantoor van Mercator bank te Kortemark, in 2004 Record Bank.
In 2007 heb ik het kantoor overgenomen en sindsdien werk ik tot mijn grote tevredenheid als zelfstandig agent van Record bank.
Ik mag met de hand op mijn hart gerust stellen dat wat ik indertijd heb meegekregen bij Paribas nu nog altijd actueel is en maakt dat mijn kantoor nog steeds mee is met de nieuwste evoluties in bankenland, zoals pro-akief bankieren. Daarom, dank u Paribas ! Het uurwerk dat ik voor 25 jaar dienst bij Paribas heb gekregen koester ik nog steeds als was het een kostbare relekwie. Dagelijks denk ik nog terug aan een aantal zeer fijne mensen die ik bij Paribas heb leren kennen en waarmee ik ondertussen ook op Facebook bevriend ben.

Nu woon ik samen met mijn liefttallige echtgenote tussen de zwijntjes van Wingene en kijk mijn nakend pensioen met plezier tegemoet.
Marc, we wensen je veel succes voor de jaren die je professioneel nog resten. We hopen je eerstdaags te ontmoeten op één onzer lunches zonder Wingense Zwijntjes, maar met je flikkerend minutieus lopend Paribas-uurwerk (dan kom je zeker op tijd!) …. Op onze lunches zijn alleen maar fijne collega’s aanwezig.


24 juni 2016 :
Belfius danst voor Brussel :
 Na de aanslagen, de lock-down en zo veel andere opdoffers kan Brussel alle steun gebruiken om een nieuwe start te maken. Belfius organiseerde een flashmob en lanceerde de kreet: “Sprout to be Brussels!”, vrij vertaald “fier een Brusselse spruit te zijn”. Belfius is namelijk één van de 100 ondernemingen die binnen de vzw https://sprouttobebrussels.be/nl hun schouders zetten onder de wederopstanding van Brussel.
Is er iemand die een Paribas-collega herkent tussen de 225 deelnemers ….. of moesten die inmiddels de Bank recht houden?
Belfius danse pour Bruxelles !
Bruxelles qu’il faut soutenir et faire repartir du bon pied après les attentats, le lock down et tant d’autres avanies. Belfius organisait un flash mob et lançait son cri de ralliement : « Sprout to be Brussels ! » Que l’on pourrait traduire librement par « fier d’être un chou de Bruxelles ». Belfius fait en effet partie des 100 entreprises, fédérées par l’ASBL http://sprouttobebrussels, qui relèvent leurs manches pour que Bruxelles se relève.
Il y a quelqu’un qui retrouve un collègue de Paribas parmi les 225 participants? Probablement se sont eux qui entretemps font fonctionner la Banque ….


23 mei 2016 : Uit de oude doos ….. de jonge garde in Paribas’ Glorietijd … de “D5”
foto D5 van juni 1986

copyright Hugo Maertens, Brugge – juni 1986
Herkent u ze nog? …. de meest waardevolle foto van de Bank!
Bovenaan van links : Noël Onclinx – André Van Herck – Freddy Wouters – Francois Saverijs – Frank Lierman – Jan Baert – Jean-Paul Abraham – Jaques Janssen(+) – Jozef De wever – Eric Swaelen – Renaud Greindl – Willy Muyshondt – René De Necker – Danny Waebens

Onderaan vanaf links : Hilde Boon – Leon Rochtus(+) – Chris Cardijn(+) – Frans Quinteyn – Amanda Marteleur.
Hieronder nog schoon volk : Henriëtte (Toitgans)-Verbeeck, Laurette Cobbaert met kersverse echtgenoot, Monique Desmedt en Hilde Boon.
Rechts Jean-Paul Abrabam met zijn minzame glimlach.
(met dank aan Hilde voor haar inbreng van deze prachtige collectie)

 


23 mei 2016 : Guy Merckx …. zet DE stap van zijn leven! Welkom Guy.
guyMerckx

De laatste werkweek van Guy bij Belfius is aangebroken. Hij neemt in de maand juni zijn laatste verlofdagen op en vanaf 1 juli stapt hij in het Plan 58+.
Tijdens de Paribas-hoogdagen hebben we Guy gekend als een trouwe medewerker van de dienst Inspectie.
Na veel wikken en wegen heeft hij op zijn 60e verkozen om tijd vrij te maken om ongehinderd te kunnen deelnemen aan onze evenementen en lunches.
Back naar zijn roots …. en Guy gaat niet in een zwart gat vallen, dat beweert hij althans. Veel succes met je post-loopbaan.27 avril 2016 : Une vie à l’ombre de Paribas …. Marc Ronvaux
En passant sur le site de Marc Ronvaux, je me demande comme il avait encore le temps de passer au boulot chez Paribas. Pour en être convaincu, CLIQUEZ ICI
Zopas kwam ik terecht op de site van onze collega Marc Ronvaux. En bij het zien van al zijn activiteiten vroeg ik me af hoe hij nog de tijd vond om bij Paribas te komen werken.
Gelooft U me niet, ga dan snel eens kijken op zijn site : KLIK HIER
WebsiteMarc Ronvaux


25 april 2016 : Een gans leven bij Paribas …..door de ogen van Kris Vaneygen.
PENTAX Image
Al surfend kwam ik onlangs terecht op de website van onze collega Kris Vaneygen.

Ik botste daar op enkele zeer interessante teksten en impressies in verband met zijn loopbaan bij onze bank. En als we zelf achterom kijken …. vinden we er wellicht ook hier en daar een gelijkenis met onszelf terug.
Ook de zithouding is in de loop der jaren niet veranderd.

Wie ben ik en hoe ben ik dat geworden?
Ik ben in 1960 geboren te Maaseik en groeide zonder veel verwikkelingen op in Kinrooi. De humaniora heb ik van 1972 tot 1978 aan het Heilig Kruis-college te Maaseik gevolgd. Na een studie van 4 jaar aan de Hogeschool van het Rijk te Hasselt behaalde ik in 1982 het diploma Industrieel Ingenieur Elektronica. Van 1983 tot 1984 volgde ik een opleiding Diensthoofd bij Philips Data Systems te Brussel. Paribas Bank België was mijn werkgever van 1984 tot 1998 waar ik me uitleefde als analistprogrammeur.
2016wiebenikSinds 1999 ben ik Helpdeskmedewerker bij Artesia/Dexia/Belfius/IS4F(IBM). Vanwege mijn helpdeskwerk ben ik zeer stressbestendig. Ik heb gevoel voor humor en mijn optimisme komt in alle omstandigheden aan de oppervlakte drijven. Op mijn werk praat ik Frans en Engels, ook in het Duits kan ik me er verstaanbaar maken, maar mijn moedertaal is Nederlands.Verhandelingen en essays op school lagen me niet zo. Een platonische verliefdheid was de aanzet tot het schrijven. Het dagboek van een bloemenruiker was geboren, ik bedoel geen boeket bloemen maar iemand die aan de bloemen ruikt en ze niet plukt. Ik heb er mijn zielenroerselen in opgeschreven, aangevuld met gedichten die ik voor mijn liefjes schreef. De bundel Spiegelzone was mijn eerste schrijfproject, maar liefdespoëzie is nu eenmaal niet gegeerd en op aanraden van mijn broer gooide ik me op het proza. Dat ging me beter af en binnen de kortste keren had ik mijn eerste verhaal klaar: Drama.
Een scenario schrijf ik zelden en ik weet nooit exact hoe het verhaal zal evolueren. Ik zet enkele personages in een virtueel landschap en laat me door hen leiden. Op die manier heb ik mijn schrijfstijl ontwikkeld. Mijn inspiratie haal ik nu uit mijn mieke, mijn muze én de vrouw van mijn dromen in één. Je merkt wel dat ik graag vertel.
Nog meer van dat op zijn website : Eyen-Boeken : wie ben ik?

Verder nog een interessante bijdrage :

Pa en ma hebben hard gewerkt opdat ik zou kunnen studeren om later een goede betrekking te verwerven. Door mijn inzet zijn zij in hun opzet geslaagd. Tijdens de vier jaren dat ik de opleiding van industrieel ingenieur aan de hogeschool in Hasselt volgde, heb ik de volledige steun van mijn ouders gekregen. Zij hebben mij geboetseerd tot de man die ik ben. Zij zullen wellicht gehoopt hebben dat ik ook hun werklust zou erven of overnemen, maar die lijkt niet aan die van hen te kunnen tippen. Nu hadden mijn ouders fysieke beroepen, metselaar en verkoopster bij de slager, terwijl ik aan een bureau zit en mentaal bezig ben. Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik in weer en wind op de bouwwerf vertoef en me voortdurend moet bukken om bakstenen op te nemen, of zoals ma dagelijks aan de gekoelde vleeswarentoog charcuterie snijden. Op het einde van de dag waren zij moe. Ik niet. Ik zit voor een computerscherm en denk na. Mijn breinstormen wegen niet op tegen het harde labeur van mijn ouders. Ze zijn beiden ongeveer op hun vijfenvijftigste van vadertje staat op vervroegd pensioen mogen gaan, maar hun staatsloontje was niet om naar huis te schrijven.

Het afstuderen bleek nog het gemakkelijkste van alles te zijn, want het duurde langer dan verwacht om werk te vinden. Negen maanden lang solliciteerde ik voor banen die me toch niet lagen. In 1983 kreeg ik via de RVA de kans bij Philips Brussel een opleiding van negen maanden te volgen en nam die gretig aan. Ik leerde er praktisch omgaan met computers, zo goed dat een bank me samen met de apparatuur kocht om hun kantorennet te automatiseren. Zestien jaar programmeerde ik dat het een lieve lust was, tot ik ineens begreep dat ik er te oud voor geworden was, want de jongeren waren veel sneller weg met het object georiënteerd programmeren dan ik. Gelukkig had iemand mijn kundigheid met de bankapplicatie, die ik zelf had geschreven, opgemerkt en ik kon onmiddellijk aan de slag bij de helpdesk. En wat blijkt? Zestien jaar later lijkt ook dat pad dood te lopen.
Bijna aan het einde van je leven maak je normaal een testament. Ik maak een rekensommetje. Van april 1983 tot mei 2015, dat zijn 33 jaren dienst. Dat was een heus karwei. Amai. Pffff. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik niet meer graag werk. Ik wil enkel duidelijk maken dat de helpdeskjaren in mijn kleren zijn gekropen. En net wanneer ik een dipje heb, komt mijn werkgever op de proppen met een vrijwillig vertrekplan.
Sinds mijn vijftigste werk ik halftijds en dat bevalt me prima. Ik stel me al langere tijd voor hoe ik voltijds mijn eigen potje klaarmaak en ervoor zorg dat mijn mieke na haar werk ’s avonds iets te eten heeft. En dat kan nu ineens via het weg-met-de-oude-mannenplan. Met het uitgekeerde geld kom ik vier jaar verder en dan heb ik in mijn zestigste jaar op aard 37 dienstjaren gesprokkeld. Maar wat zal ik nadien gaan doen tot aan mijn pensioen? Ik zal dan nog 3 jaar moeten overbruggen. Maar hoe? Wat moet ik doen?
Een collega even oud dan ik, die niet getrouwd is, geen kinderen heeft en een dikke spaarpot durft kapot te slaan, heeft zich ingeschreven. Die drie kwaliteiten klinken bekend in de oren, want ik zit in dezelfde situatie. Mijn collega durft het te doen. En ik? Mijn mieke laat me vrij in die dingen. Ze helpt me wel de dingen in hun juiste context te plaatsen. Dus ik doe het niet. Ik lig er niet wakker van, maar toch. En ik laat er ook mijn appetijt niet voor overgaan. Misschien moet ik eens niet met mate maar naar believen drinken tot de voorraad strekt. Hieperdepiep en hikkerdepik.

Dit en nog veel meer vind je weer op zijn website : 2015 : loon na werken 


23 april  2016 : Wat gebeurde er met …..Kathy Rubbens?
Kathy Rubbens
Onlangs kwam onze oud-collega Kathy Rubbens boven water.
Hoogtijd om even in onze archieven te duiken …… Waar zijn wij Kathy in de gloriejaren van Paribas al dan niet tegengekomen?
Zij is indertijd gestart in de Personeelsdienst in het WTC, waar zij eigenlijk niet veel te maken had met het bancaire maar eerder met de loonadministratie.  Mochten jullie in die tijd wat te weinig ontvangen hebben … of “te veel”, was ‘t misschien dank zij Kathy.
Het moet in de jaren ’80 geweest zijn, want Kathy herinnert zich vooral Melle Jagenaud.
Daarna is zij naar de Vliegende ploeg “gevlogen”, waar zij, naar eigen zeggen, veel heeft bijgeleerd. Zij heeft veel zweet gelaten op de Buitenlandse Afdeling waar René Avonts toen een oogje in ‘t zeil hield.
Ook de Compensatie ontsnapte niet aan haar passage waar vooral de “bankcheques” haar zijn bijgebleven.
Vervolgens heeft zij ook op de dienst “Beleggingen” “gewerkt, wat zij volgens ingewijden zeer interessant vond omdat daar de porteeuilles van de klanten werden beheerd.
Maar dan …. door gezinsuitbreiding, zijnde 3 kinderen, wel niet in éénmaal veronderstel ik, vond zij ‘t niet opportuun haar carrière thuis verder af te werken vanaf 1991.
Na verloop van tijd dook zijn de bibliotheek- en archiefsector in te Gent waar ze diverse cursussen volgde.
We zijn zelfs mits heel wat discreet opzoekingswerk te weten gekomen dat zijn 5 jaar een opleiding Russisch heeft gevolgd wegens haar interesse voor de geschiedenis van Rusland en ook de banden met onze (en haar) geschiedenis.
We vinden ‘t fijn dat het goed gaat met Kathy en open haar eerstdaags op één van onze evenementen te ontmoeten.
You’re Welcome Kathy.
Hieronder nog enkele foto’s uit haar eigen “archief” van de collega’s van Gent.
Wie herinnert zich nog “wie” op deze foto’s?

who is who?

who is who?


17 mars 2016 : Qu’est-ce qui c’est passé avec Jacqui et Dany Marit?  Comment devenir un STAR!
fotoMaritJacques
Jacques et Dany ont créé et ouvert leur restaurant le 19 mars 1988. Il comprenait alors deux salons de réception, un de 60 couverts et l’autre de 30 couverts.

Trois ans plus tard, l’envie irrésistible d’ouvrir un restaurant gastronomique se fait sentir : après des travaux de transformation, la maison rouvre à Pâques en 1991 ; la même année, Jacques gagne le prix Prosper Montagné et le prix du Premier Cuisinier de Belgique.
En 1992, Dimitri, le fils, décide de faire l’école hôtelière. Il effectue des stages chez Nicolas et Guy Lefevere à la Bergerie de Lives-sur-Meuse, et au Comme Chez Soi chez Pierre Wynants et Lionel Rigolet où il restera deux années supplémentaires.
Depuis 1998, Dimitri est également aux fourneaux dans la maison familiale où il rencontrera sa future épouse, Emmanuelle, qui était stagiaire en école hôtelière dans la maison.
En 2001, Jacques s’inscrit au concours mondial du Bocuse d’Or, réussit la demi-finale belge et participe au concours mondial à Lyon où la remise des résultats est dure : 12ème place sur 24 pays participants… Ce n’est pas grave, le lendemain, on apprendra dans la presse que le restaurant décroche 1 étoile au guide Michelin ; treize années plus tard, cette étoile est toujours là.
En 2003, Dimitri et Emmanuelle mettent au monde un petit Hugo, la 3ème génération est arrivée !
En 2006, 15 ans après son papa, Dimitri participe également au concours Prosper Montagné et gagne la finale.
En 2014, pour une évolution dans la transition des générations, nous changeons le nom de notre maison de bouche qui est rebaptisée “Maison Marit”
Ceci et encore plus … vous trouverez sur leur site : “CLIQUEZ ici”


17 maart 2016 : Wat gebeurde er met Jacqui en Dany Marit? ….. van Paribaskok tot gerenommeerd SterrenChef.
fotoMaritJacquesJacques en Dany openden hun restaurant op 19 maart 1988. Het telde toen twee ontvangstruimten, een met 60 en een met 30 zitplaatsen.
Drie jaar later kunnen ze niet langer aan de drang weerstaan om een gastronomisch restaurant te openen: na de nodige verbouwingswerken gaat het etablissement weer open met Pasen in 1991; datzelfde jaar mag Jacques de Prosper Montagné-prijs in ontvangst nemen, naast de award Eerste Kok van België.
In 1992 besluit zoon Dimitri naar de hotelschool te gaan. Hij loopt stage bij Nicolas en Guy Lefevere in de Bergerie de Lives-sur-Meuse, en in Comme Chez Soi bij Pierre Wynants en Lionel Rigolet, waar hij nog twee jaar langer blijft.
Sinds 1998 staat Dimitri eveneens aan het fornuis in de familiezaak. Hij ontmoet er zijn toekomstige echtgenote, Emmanuelle, die er stage liep in het kader van haar opleiding aan de hotelschool.
In 2001 schrijft Jacques zich in voor de internationale wedstrijd Bocuse d’Or. Hij slaagt voor de Belgische halve finale en mag naar het internationale platform in Lyon. Daar valt het resultaat echter tegen, met een 12de plaats op 24 deelnemende landen … Niet getreurd echter: de volgende dat pakt de internationale pers uit met het nieuws dat het restaurant zijn eerste Michelinster op zak heeft. Dertien jaar later bezit het zijn ster nog steeds.
In 2003 krijgen Dimitri en Emmanuelle een zoontje, Hugo. De derde generatie is gearriveerd!
In 2006, 15 jaar na zijn vader, neemt Dimitri eveneens deel aan de Prosper Montagné-wedstrijd en wint de finale.
In 2014, om de overgang van de ene generatie op de andere duidelijk te maken, werd de naam van het restaurant omgedoopt in “Maison Marit“.
Dit en nog veel meer vinden jullie op hun site : KLIK HIER


2 maart 2016 : Onze Paribas-collega’s zaten vroeger … meer aan tafel dan achter hun bureel …
.                            Chez Paribas .. plus à table …. qu’au bureau! (avec des menus Dexia!)
Maar blijkbaar waren het toen wel al “Dexia-menu’s” …..
Rosine en collega'sRosine en collega'sRosine en collega's


2 maart 2016 : En wat weten we nog van Rudiger Verheyen? 
Hieronder een fotocollage die veel zegt …
Na 37 noeste arbeidsjaren maakte hij deze collage in 2006 bij van zijn afscheid.
In 2003 moest je 800 € betalen om enkel naar Brussel te rijden …. momenteel kun je voor 50 € een gans jaar heel België doorkruisen ….. Elk voordeel .. heeft zijn voordeel.
Collage Rudi Verheyen


25 februari 2016 : Hoe zou het zijn met Jean-Paul Rousset??
Na 44 jaar houdt Jean-Paul het voor bekeken …. Op 65 jaar is het tijd om andere horizonten te gaan opzoeken ….. Eind februari 2016 hangt hij zijn klavier aan de wilgen.  Sinds 1972  in dienst bij Paribas, Artesia, Dexia en en slotte Belfius ….
Bij Paribas was hij hoofdzakelijk werkzaam in de dienst Boekhouding en als “Secrétaire Général van Paribas Sports”. Eigenlijk “was” Jean-Paul Paribas Sport, waarvoor hij zich met hart en ziel heeft ingezet … tot het bittere einde. De laatste jaren was hij gelogeerd in de Customer, Account & Payment Services, Estate Management.
We vinden Jean-Paul tevens terug in de “top drie” van ouderdomsdekens. Enkel Patick Willems en Eduard Van Laere zijn momenteel langer actief in de bank dan Jean-Paul.
Nu is het tijd om zich als “huisvader” met Franse roots te settlen en voltijds après-Paribas te leven.
Hij is al enkele malen op onze lunches verschenen … en we zijn er zeker van dat hij een vaste klant wordt waar zijn Paribas-herinneringen weer werkelijkheid worden.
Heeft U nog toffe herinneringen of veelzeggende foto’s van Jean-Paul ….. laat ‘t ons weten.
IMG_2730.JPG
25 février 2016 : Qu’est-ce qui se passe avec Jean-Paul Rousset.
Après 44 ans de carrière chez Paribas, Artesia, Dexia et enfin Belfius Jean-Paul Rousset met fin à ses activités professionelles. Une grande partie de sa carrière il a passé à la Comptabilité et comme “Secrétaire Général de Paribas Sports”. En fait il “était” Paribas Sports. Paribas Sport était sa vie, dont il s’est occupé jusque la fin …..
Il a terminé sa carrière aux Customer, Account & Payment Services Estate Management.
Il a terminé dans le “top TROIS” des anciens … Seulement Parick Willems en Edouard Van Laere sont plus ancien que lui dans la Banque.

Maintenant il a toute sa journée pour la famille et sa vie après-Paribas.
Déjà plusieurs fois il est passé à nos lunches … et j’en suis sûr, il sera un client régulier de nos organisations ou il peut revivre ses mémoires Paribas.
Si vous avez des anecdotes ou des photos de Jean-Paul …. merci de nous les envoyer.
Jean-Paul, Bienvenu chez vos collègues …..


13 december 2015 : Wat zou er nu gebeurd zijn met …. MARIE-THERESE DE RUYVER?
Zij laat ons in haar leven … en in haar hart kijken.

MTDeRuyver

13 décembre 2015: “Qu’est-ce qui s’est passé avec … MARIE-THERESE DE RUYVER??

Elle a ouvert pour nous la porte de sa vie …. et de son coeur.
“ Qu’est-ce qui s’est passé avec Marie-Thérèse ?”
Arrivée en mai 1970 au Services-Titres Bruxelles (rue des Colonies) de Monsieur DESSY, secondé alors par Franz VAN HOECKE et Georges DERONGE, elle a apprécié grandement l’ambiance chaleureuse et constructive qui régnait au sein de la PARIBAS BELGIQUE (Deux périodes d’activité précédentes, l’une de 12 ans au CREDIT DU NORD LILLE et l’autre de 3 ans et demi au CREDIT DU NORD BELGE lui permettant d’apprécier la qualité de cette ambiance PARIBASIENNE.
15 années d’activité ont donc été prestées par Marie-Thérèse au DEPARTEMENT FINANCIER, puis son transfert pour la SUCCURSALE DE BRUXELLES a été décidé.
Là, elle a d’abord travaillé avec Claude VERNERT (Gestion Fortune) puis au Back-Office (Monsieur GREINDL était alors Directeur de la Succursale de Bruxelles).
Enfin au Secrétariat de la Succursale de Bruxelles avec Ann WELLENS, comme collègue, lorsque Monsieur Jacky VAN DEN HAEZEVELDE en est devenu Directeur.
Ce fut pour elle des années motivantes et épanouissantes où elle a cotoyé des personnes de qualité affables et courtoises, dont beaucoup ont déjà quitté ce monde.
Marie-Thérèse est partie en prépension lors de la cession de PARIBAS-BELGIQUE.
Puis l’imprévu, sous la forme d’un cancer, l’a dirigée vers le BENEVOLAT d’aide aux patients, au sein du CHIREC BRAINE L’ALLEUD.
Elle a cessé maintenant cette activité en raison de fragilités telles que des prothèses articulaires et des charges familiales accrues (accompagnement de frères et soeurs vieillissants), et profite de ses loisirs pour peindre, voyager et parcourir INTERNET dans ce qu’il a de meilleur. C’est ainsi qu’elle a découvert notre site des SENIORS et qu’elle a adhéré à notre AMICALE.
Bienvenue MARIE-THERESE !
Nous espérons la rencontrer à l’un de nos lunches”.

Merci chers anciens collègues, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d’année. MARIE-THERESE DE RUYVER


COLLEGA’S ZETTEN BESTE BEENTJE VOOR …..
4 oktober 2015 : Marathon van Brussel

De harde kern van Paribas, ancien of niet, zette nog zijn beste beentje voor onder een stralend zonnetje. Samen liepen Jean-Paul en Paul ….. de marathon van Brussel
En voor hen was deelnemen belangrijker dan winnen.
Volgens onze sportverslaggever ter plaatse hebben onze beide heren, gezien hun lange loodzware staat van dienst, een puike prestatie neergezet. De foto’s spreken voor zich
Wist je …. dat je een Paribas-Sportieveling herkent aan zijn niet aflatende enthousiaste glimlach, zelfs na een zware inspanning. (beroepsmisvorming). PROFICIAT Heren Collega’s.

4 octobre 2015 : Marathon de Bruxelles
Jean-Paul R. et Paul V. ont récemment participé au Marathon de Bruxelles. A eux deux ils ont terminé le marathon.
Même après cette distance ils gardent bien le sourire (déformation professionnelle), Félicitations messieurs les collègues. Les photos ci-dessous disent tout.
2015BxlMarathon (4)   2015BxlMarathon (3)2015BxlMarathon (1)  2015BxlMarathon (2)


1 oktober 2015
WistReneDetemmerman u dat RENE DE TEMMERMAN gisteren zijn laatste dag “gewerkt” heeft en vanaf vandaag op zijn lauweren rust …
Wij hopen hem zo spoedig mogelijk tijdens één van onze festiviteiten te ontmoeten…. en we zullen hem met open armen ontvangen. WELKOM in de de Club, René.
We hebben heel ver in onze archieven moeten grasduinen om nog een foto van u vast te krijgen.  Het is ook al een eeuwigheid geleden dat we u zijn tegengekomen.


Meer INFO over het wel en wee van collega’s door de jaren heen : klik hier
SPORTIEVE Collega’s : klik hier
Collega’s uit de oude doos : klik hier

Plus d’info sur les collègues durant les années : cliquez ici
Collègues sportifs : cliquez ici
C’étaient également des collègues .. il y a longtemps : cliquez ici