Contact

Wil je ons contacteren, heb je vragen, vul dan onderstaand formulier in.
Si vous voulez nous contacter ou si vous avez des question, remplissez le document ci-dessous.

Ons Bestuur / Notre Comité
Comite20141209 (27)


Comite20141209Lieven

.
LIEVEN : VOORZITTER DIRECTIECOMITE
– Eindverantwoordelijke voor de lusten, maar niet voor de lasten
– Woordvoerder van het Comité
– Public Relations en Entertainment

.

LIEVEN : PRESIDENT COMITE de DIRECTION
– Responsabilité finale de toute décision
– Porte-parole du Comité
– Public Relations et Amuseur Public

telefoon Lieven : 015/27.13.14 –


Comite20141209 (5)-001

JEAN-PIERRE : VICE-PRESIDENT
– Vervangt de Voorzitter in geval van mentale of fysische afwezigheid
– Inspectiediensten.
– Audit financiële rekeningen.

.

JEAN-PIERRE : VICE-PRESIDENT 
– Remplaçant du Président en cas d’absence physique ou mentale
– Services Inspection
– Audit des comptes financiers

.


Comite20141209 (18)

CHRISTIAN : DIRECTEUR MARKETING
SECRETARIS-GENERAAL
– aankoopverantwoordelijke speciale goederen
– conceptie en realisatie van zowel publicitaire als P.R. artikelen(bv etiketten)
– verslaggever directievergaderingen
– Imagoverantwoordelijke
– organisatie snoepreizen voor de leden van het Directiecomité

CHRISTIAN : DIRECTEUR MARKETING
SECRETAIRE GENERAL
– Responsable des achats de biens particuliers
– Conception et réalisation des supports publicitaires (p.ex. étiquettes)
– Comptes-rendus des réunions de Direction
– Responsable de l’image du Comité
– Organisation des voyages d’affaires des membres du Comité de Direction


Comite20141209Leon

LEON : FINANCIEEL DIRECTEUR
– boekhouding (zwart op wit, of omgekeerd)
– cash management en betalingsverkeer
– relaties met de banken
– optimalisatie fiscaal beleid (studie van dossiers uit LUXLEAK)
ps : Léon is er nog niet in geslaagd zijn zetel-financiering door het kredietcomité te laten valideren.

LEON : DIRECTEUR FINANCIER
– Comptabilité (tant officielle que la caisse noire)
– caissier en chef et responsable des transferts interbancaires
– relations bancaires
– optimalisation de la gestion fiscale (étude des dossiers de LUXLEAK)
ps. Léon n’a pas encore réussi à valider son financement siège par le comité de crédit


Comite20141209 (4)
RENAUD : DIRECTEUR ALGEMENE DIENSTEN
DIRECTEUR BUITENLANDSE BETREKKINGEN
– vertaaldiensten
– geheime opdrachten met diplomatiek en delicaat karakter
– relaties met de overheid

RENAUD : DIRECTEUR SERVICES GENERAUX
DIRECTEUR RELATIONS INTERNATIONALES
– Service de traduction – Missions secrètes à caractère diplomatique et délicate
– Relations avec les pouvoirs publics
– Service de traduction
.


Comite20141209 (19)
MICHEL : DIRECTEUR LOGISTIEK
– geluidsversterking
– klankcontrole en hulp aan de bedienaars van de technische installatie
– transport zwaar materiaal(oa directeur ICT)
– buitenwipper

MICHEL : DIRECTEUR LOGISTIQUE
– amplification
– controle des sons et soutien aux utilisateurs des installation techniques
– transport poids lourds (ea directeur ICT)
– videur
.


Comite20141209 (20)

PAUL: DIRECTEUR CULINAIRE ZAKEN

– opstellen menu lunches en discrete contacten met onze Sterren-kok
– controle kwaliteit van gebruikte ingrediënten(vermijden van ziektes)
– studiereizen naar culinair interessante gebieden (bv Italië) teneinde te kunnen zorgen voor culinaire renovatie en hoogstandjes.


PAUL: DIRECTEUR AFFAIRES CULINAIRES

– configuration des menus et contacts discrets avec nos chefs étoilés
– contrôle de la qualité des ingrédients afin d’éviter les maladies (délégué AFSCA)
– voyage d’études dans les pays intéressants pour la découverte de nouveaux horizons culinaires (ex Italie)
.


Comite20141209 (29)

Willy : DIRECTEUR ICT
– elektronische communicatie met de leden
– beheer van de website en ledenwerving
– bescherming tegen hackers
– digitale beeldvorming

Willy : DIRECTEUR ICT
– communication électronique avec les membres
– gestion du site web et recrutement des membres
– protection contre les hackers
– imagerie digitale