Organigram 1980

pblogo1974In het jaarverslag van 1979 vonden we nog een organigram met talrijke namen die inmiddels uit ons geheugen verdwenen waren.
Dat was nog de tijd dat we met een duizendtal collega’s waren.
Op dat moment had bijna 90% een anciënniteit van meer dan 5 jaar. De helft was toen tussen 26 en 35 jaar jong.  Meer dan 40% werkte in de regionale directie.
Ook in 1980 werd het “Hôtel de Bocholtz” in Luik en het “Waepen van Zeelant” in Gent officieel ingewijd.  Sint-Truiden werd onze 62e vestiging. Ook Paribas New York had inmiddels zijn deuren geopend.  De beurs van Brussel ging er met meer dan 12% op vooruit. En onze winst ging er met 10% op vooruit …
Dans le rapport annuel nous avons retrouvé l’organigram avec beaucoup de noms … qu’on avait perdu de vue.
C’était le temps que nous étions encore à mille collègues.  A ce moment 90% avait une anciennité de plus de 5 ans et le moité avait entre 26 et 35 ans.  Plus que 40% travaillait dans la direction régionale.
Début 1980 “L’Hôtel de Bocholtz” à Liège et “Waepen van Zeelant” à Gand ont ouvert leurs portes. Saint-Trond est devenu notre 62e agence, ou plutôt “bureau”. Paribas New York avait ouvert ses portes. La Bourse de Bruxelles à gagné 12%. Et le bénéfice de la Banque a augmenté de 10%.
centralezetel1980
centralezetel1980b
kantoren1980
kantoren1980b

Leave a Reply - Je commentaar hier - Votre réaction ici

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s