WELCOME


Français : Activités et INFO

BEnl voorziene activiteiten :

new_036lunch 19 november 2021

Laatste nieuwtjes : 2021

 • SEPT 2021
  17 sept : eerste foto’s Champagnereis druppelen binnen : klik hier
  17 sept : nieuw bestuurslid : klik hier
  12 sept : overlijden Willy Bizet, 98 jaar, Portefeuille : klik hier
  11 sept : verslag lunch 10 september : klik hier
  1 sept : overlijden Frans Van de Voorde (66 jaar), dienst Veiligheid Bxl,  klik hier
 • AUG 2021
  28 aug : gezien op Facebook : Gezegd door nen echte Brusseleir : klik hier
  18 aug : info lunch 10 september : klik hier
  12 aug : Mme Vanden Abeele en Etienne Pestiaux in the picture : klik hier
  10 aug : lidgeld september 2021 – augustus 2022 : meer info hier
  1 aug : Nieuws van onze collega’s : Luc Dechamps, Steve Eduwaere en Marc Debaveye? Klik hier
 • JUNI 2021
  5 juni : overlijden Emiel Volders (87 jaar) : klik hier
  28 juni : overlijden in mei : André Royer : klik hier
  23 juni : nostalgie : Parappening 1997, remake 2021,  klik hier
  20 juni : overlijden Roger Degreef, 74 jaar.  klik hier
 • MEI 2021
  7  mei : overlijden Denise Flemal, 85 jaar, dienst Keuken WTC : klik hier
 • APRIL 2021
  8 april : overlijden Ludo Bastiaensen, 69 jaar, Turnhout.  klik hier
  7 april : overlijden Vital Ceuppens, 72 jaar.  klik hier
 • MAART 2021
  16 maart : nieuwsbrief maart : klik hier
  9 maart : Daniël Glas is zopas in zijn CORONA-pen gekropen. klik hier
  9 maart : Nostalgie : Pool Dactylo, PB Dendermonde, Myriam Gold, en meer.  Klik hier
 • FEBRUARI 2021
  16 feb : dagboek van Hilde, Parfum van Victor en de Compactus. klik hier
 • JANUARI 2021
  22 jan : overlijden François Dedobbeleer, Cheques BEF en Visa. Klik hier
  19 jan : dankwoordje Jozef De Wever voor schenkingen aan het Prostaatkankerfonds. klik hier
  11 jan : overlijden Godelieve Cooman, 69 jaar, Dienst Coupons, info hier
  9 Jan : overlijden Victor Viroux, 92 jaar, Boekhouding, meer info


BEfr  activités prévues :

new_036lunch 19 novembre 2021

dernières nouvelles : 2021

 • SEPTEMBRE 2021
  17 sept : premières photos Champagne en ligne : cliquez ici
  17sept : nouveau membre de comité : cliquez ici
  12 sept : décès Willy Bizet, 98 ans, service Portefeuille : cliquez ici
  11 sept : compte-rendu lunch 10 sept : cliquez ici
  1 sept : décès Frans Van de Voorde (66 ans), service Sécurité Bxl.  cliquez ici
 • AOUT 2021
  28 août : lu sur Facebook : dit par un Bruxelleir : cliquez ici
  18 août : info lunch septembre : cliquez ici
  12 août : des nouvelles de Mme Vanden Abeele et Etienne Pestiaux : cliquez ici
  10 août : cotisation septembre 2021 – août 2022 : info cliquez ici
  1 août: Nouvelles de nos collègues : Luc Dechamps, Steve Eduwaere et Marc Debaveye? Cliquez ici
 • JUIN 2021
  5 juin : décès : Emiel Volders (87 ans) : cliquez ici
  28 juin : décédé en mai : André Royer : cliquez ici
  23 juin : Nostalgie : Parappening 1997, remake 2021 : cliquez ici
  20 juin : décès Roger Degreef, 74 ans. cliquez ici
 • MAI 2021
  7 mai : décès Denise Flemal, 85 ans, service Cuisine WTC, cliquez ici
 • AVRIL 2021
  8 avril : décès Ludo Bastiaensen, 69 ans, Turnhout.  cliquez ici
  7 avril : décès Vital Ceuppens, 72 ans, Anvers Change. cliquez ici
 • MARS 2021
  16 mars : Lettre d’information MARS : cliquez ici
  9 mars : Nostalgie : Pool Dactylo, PB Termonde, Myriam Gold et plus : cliquez ici
  FEVRIER 2021
  16 févr : Agenda de Hilde, Parfum de Victor et le compactus.  cliquez ici
 • JANVIER 2021
  22 jan : décès François Dedobbeleer, Chèques BEF et Visa. Cliquez ici
  19 jan : Un grand merci de Jozef De Wever pour les dons au Fonds de lutte contre le cancer de la prostate. cliquez ici
  11 jan : décès Godelieve Cooman, 69 ans, service Coupons, info ici
  9 Jan : décès Victor Viroux, 92 ans, Comptabilité, plus d’info

Archives en français et nouvelles précédentes (2020-2015): cliquez ici