WELCOME


Français : Activités et INFO

BEnl voorziene activiteiten :
new_036 vrijdag 14 oktober 2022 : Bezoek Luik
vrijdag 18 november 2022 : Lunch

Laatste nieuwtjes : 2022

 • SEPTEMBER 2022
  23 sept : info en inschrijvingen bezoek LUIK : klik hier
  17 sept : fotoverslag petanquetornooi en lunch : klik hier
  7 sept : overlijden Gaby Gorjon, 81 jaar. klik hier
  5 sept (update) : Facebook echo’s : klik hier
 • AUGUSTUS 2022
  31 aug : lunch en pétanque 16 september : info klik hier
  25 aug : lidgeld juli 2022/203 : meer info klik hier
 • JULI 2022
  17 juli : ovelijden Nelly, echtgenote van wijlen Maurits Wollecamp, 93 jaar. klik hier
 • JUNI 2022
  10 juni : verslag lunch : klik hier
 • MEI 2022
  23 mei : info lunch 10 juni, mailing verstuurd. klik hier
  20 mei : overlijden Monique Potoms, echtgenote Robert Van Suypeene : klik hier
  9 mei : Muzikale Robert in de bloemetjes gezet.  klik hier
 • APRIL 2022
  20 april : update overlijden Arnould Ramay, 73j, (begrafenis) :klik hier
  15 april : overlijden Guy Mottry, 71 jaar : klik hier
  8 april : fotoreportage lunch 8 april : klik hier
  4 april : overlijden Liliane Cornelis, 72 jaar. klik hier
 • MAART 2022
  31 maart : Bloesemtocht(fiets/wandeling) : meer info hier
  27 maart : Wie herinnert zich nog Jef de schilder? klik hier
  16 maart : Uitnodigingen Paaslunch zijn verstuurd. Info hier
  8 maart : exit After Belfius : Hoe HR contacteren? klik hier
  7 maart : overlijden Jeroom Mostinckx (88 jaar) : klik  hier
  5 maart (update) : Facebook echo’s : klik hier
 • JANUARI 2022
  20 jan : NY lunch uitgesteld.  (info via mailing)
  16 jan : overlijden Willy Tuyaerts, 76j. : Klik hier
  12 jan : Filip de Campenaere … in ‘t onderwijs  : klik hier

oudere Headliners en nieuws (2021-2015): Archief (ned) klik hier


BEfr  activités prévues :

new_036 vendredi 14 octobre 2022 : visite Liège
vendredi 18 novembre 2022 : Lunch

dernières nouvelles : 2022

 • SEPTEMBRE 2022
  23 sept ; info et inscriptions visite LIEGE : cliquez ici
  17 sept : compte rendu tournoi pétanque et lunch : cliquez ici
  7 sept : décès Gaby Gorjon, 81 ans.  Cliquez ici
  4 sept (update) : Qu’est-ce qui se passe sur notre Facebook? cliquez ici
 • AOUT 2022
  31 août : lunch et pétanque sept  : info cliquez ici
  25 août : cotisation juin 2022/2023 : info cliquez ici
 • JUILLET 2022
  17 juillet  :décès Nelly, épouse de feu Maurits Wollecamp, 93 ans : cliquez ici
 • JUIN 2022
  10 juin : compte-rendu lunch : cliquez ici
 • MAI 2022
  23 mai : info lunch 10 juin. Mailing envoyé : cliquez ici
  20 mai : Décès Monique Potoms, épouse Robert Van Suypeene. cliquez ici
  9 mai : Robert Schoonejans à l’honneur : cliquez ici
 • AVRIL 2022
  20 avril : update décès Arnould Ramay, 73 ans, (enterrrement) :cliquez ici
  15 avril : décès Guy Mottry, 71 ans : cliquez ici
  8 avril : photos lunch 8 avril : cliquez ici
  4 avril : décès Liliane Cornelis, 72 ans. Cliquez ici
 • MARS 2022
  31 mars : Circuit des Fleurs (cyclo/promeneurs) : plus d’info ici
  27 mars : Qui se rappelle encore de Jef le peintre? cliquez ici
  16 mars : invitations Lunch de Pâques ont été envoyées. Info ici
  8 mars : exit After-Belfius. Comment contacter HR? cliquez ici
  7 mars : décès Jeroom Mostinckx (88 ans) : cliquez ici
  5 mars (update) : Qu’est-ce qui se passe sur notre Facebook? cliquez ici
 • JANVIER 2022
  20 janv : NYlunch reporté (plus d’info via mail)
  16 janv : décès Willy Tuyaerts, 76 ans  : cliquez ici
  12 janv : Filip de Campenaere dans l’enseignement. cliquez ici

Archives en français et nouvelles précédentes (2021-2015): cliquez ici