Boottocht 10 juni Croisière

riverstar10 juni : afspraak aan de kaai in Boom …..

Iedereen was stipt aanwezig om 12u op de kaai in Boom, ook het zonneke was op de afspraak. Sommigen verborgen onder een pet of hoed, anderen bruin verbrand van de laatste vakantie.

Traditiegetrouw werd er begonnen met een aperitiefje aan boord. Daarna installeerden we ons in ‘t zonneke op het terras en genoten van de rustige natuur rondom ons, terwijl de wind door onze haren blies en voor wat afkoeling zorgde. Gelukkig bleven we allemaal aan boord en had niemand zin in een frisse duik.  Diep zouden we ook niet kunnen zinken, want het was lage tij … ruim zes meter onder het hoge tij.

Dan was het tijd voor een droogje ….  een flink gevulde koude schotel met garnaaltjes en warme frietjes of brood en dit werd doorgespoeld met lekkere rode of witte wijn, aangeboden door onze collega Frank Lierman, waarvoor onze oprechte dank. Wie doet hem nog na?
We genoten verder op het terras van de Rupel en de Schelde-oevers en voor we het wisten was het alweer vier uur, tijd om afscheid te nemen … En zij die erbij waren, vonden het supertof.

This slideshow requires JavaScript.

MWSnap278

BEnl 14 mei : Info Boottocht : MIS DE BOOT NIET !
Velen onder u hebben hun deelname aan onze boottocht op 10 juni bevestigd.
Maar gezien de vaste kost voor de huur van het schip (plaats voor 110 personen)zouden wij toch graag kunnen rekenen op een nog grotere deelname.Tot nu toe tellen wij 45 voorlopige inschrijvingen.
Teneinde tot een grotere bezetting te komen zouden wij het ten zeerste op prijs stellen mochten wij op bijkomende deelname kunnen rekenen.U mag gerust vrienden, familieleden of andere personen die u al dan niet lief zijn ,uitnodigen om mee te genieten van deze unieke Scheldetocht.
De deelnameprijs bedraagt  30 euro(40 euro voor de niet-leden)te storten voor einde mei op ons gebruikelijk rekeningnummer: BE05 55079050 0075 van VRIENDENKRING PARIBAS.

PRAKTISCHE INFO :

Vertrek van de boottocht: zaterdag 10 juni 12  uur:
De boot is toegankelijk vanaf  11u30.
Mocht U vroeger ter plaatse zijn: er is prachtig terras op de plaats van vertrek
(kaai  40  )met uniek zicht op de Rupel.

Einde van de boottocht    :16 uur
(kan eventueel verlengd worden in geval van algemene vraag en zonnig weer)

Plaats van vertrek :Rupel kaai  40 BOOM
.              Aan de aanlegsteiger van de overzetboot naar Klein-Willebroek.

Parking mogelijkheid    :Langs gans de Rupelkaai is een ruime parking.Op het einde van de kaai, richting Rumst is  ook nog een ruime parking.Deze  parking langs de Kaai is niet betalend op zaterdag en zondag.

Routebeschrijving :
Vanuit Antwerpen:
– Neem de A12 richting Brussel
– Neem de N177 richting Boom
– aan de lichten sla rechtsaf richting “Centrum” – “P Kaai”: Emile Vanderveldestraat (N148)
– aan rond punt neem 3e afslag: Colonel Silvertopstraat
– Sla rechtsaf: Windstraat
– Sla linksaf: Kaai.
Vanuit Brussel:
-Neem de A12 richting Antwerpen
– Neem afslag nr. 8 naar de N177 richting Boom.
– Bij aankomst in Boom, neem de Frans De Schutterlaan (N177)
– Aan de lichten :Sla linksaf richting “Centrum” – “P Kaai”: Emile Vanderveldestraat (N148)
– Aan Rond punt, neem 3e afslag: Colonel Silvertopstraat /
– Sla rechtsaf: Windstraat
– Sla linksaf: Kaai.
Vanuit Gent:
-Neem de E17/A14 richting Antwerpen
– Volg de R1
– Neem afslag nr. 14 naar de A112 richting Boom-Hoboken
– Verlaat Antwerpen en neem de A12 richting Brussel
– Neem de N177 richting Boom
– aan de Lichten Sla rechtsaf richting “Centrum”-“P Kaai”: Emile Vanderveldestraat (N148)
– aan Rond punt, 3e afslag : Colonel Silvertopstraat /
– Sla rechtsaf: Windstraat
– Sla linksaf: Kaai.
U kunt parkeren op de Kaai.
Plan Boom2
plan boom3

Route boottocht : : Rupel naar de Schelde richting Temsen en terug
(eventueel zwemmend terug voor de liefhebbers)

Lunch     :Tijdens de boottocht is koud buffet voorzien.

Dranken :Ten laste van de individuele deelnemers.  Ingevolge een gulle schenking van Frank Lierman is Rode wijn(tot uitputting van de voorraad)gratis te verkrijgen.

Zwemvesten  :beschikbaar op het schip voor diegenen die overboord zouden vallen.
(liefst aantrekken “vóór” ’t vallen)

Weersomstandigheden     : Wij gaan ervan uit dat het schitterend weer wordt en anders zorgen we zelf voor het zonneke.

Vriendelijke groeten

De Kapitein en de Bemanning van het VriendenSchip Paribas 

Hieronder enkele sfeerfoto’s ….

This slideshow requires JavaScript.

BEfr 14 mai : Info CROISIERE – Ne Rater pas le Bateau .. Samedi le 10 juin 2017

NE RATEZ PAS LE BATEAU
….. Tous à bord.
Mille sabord de tonnerre de Brest. SAMEDI 12 JUIN 2017 MIDI

Plusieurs d’entre vous ont déjà confirmé leur participation à notre croisière du 10 juin. Mais vu le coût fixe de la location du bateau (110 places) nous souhaiterions pouvoir compter sur un plus grand nombre de participants. Jusqu’à présent, nous comptons sur 45 participants.
Afin d’augmenter l’occupation du bateau et pour ne pas faire exploser la participation de chacun, nous vous proposons d’inviter amis, familles ou même des personnes que vous appréciez moins…et ce pour pouvoir profiter de cette croisière exceptionnelle sur l’Escaut.
La participation personnelle s’élève à 30 EUR (40 EUR pour les non-membres ) à verser afin fin mai sur le compte habituel de l’Amicale Paribas  BE05 55079050 0075.

INFOS PRATIQUES :

Départ de la croisière : samedi 10 juin à 12 heures ( midi.)
Le bateau est accessible à partir de 11h30. Si vous êtes là plus tôt, pas de problème, une magnifique terrasse vous attend sur le quai de départ (quai 40) avec une vue unique sur le Rupel.

Fin de la croisière  : 16 heures
            (Possibilité de prolongation en cas de demande massive et de temps ensoleillé)

Endroit de départ : Rupel kaai 40 à Boom. Au quai d’embarquement direction Klein-Willebroek.

Parking      : le long du Rupelkaai, il y a de nombreuses possibilités de parking.
Au bout du quai, il y a également, direction Rumst, un vaste parking. Le parking est gratuit le samedi.

Itinéraire      : voir plan plus haut

Croisière :  du Rupel à l’Escaut, direction Temse et retour ( possibilité de retour à la nage pour les amateurs)

Lunch :  pendant la croisière, il y a un buffet froid de prévu

Boissons     :  à charge des participants. A noter que le vin rouge sera gratuit jusqu’à épuisement du stock, grâce au sponsoring amical de Frank Lierman.

Gilets de sauvetage  : disponible sur le bateau pour ceux qui auraient l’intention de passer par dessus bord (de préférence passer le gilet avant de tomber à l’eau)

Conditions météorologiques : nous partons du principe qu’il fera beau sinon nous vous “ensoleillerons « .

Paribament vôtre
Le Capitaine et l’équipage de l’Amicale Paribas


BEfr BEnlNa onze zeer geslaagde culinaire uitstap naar Jacky en Dany Marit zal ons volgend evenement een culinaire boottocht worden.
Om onze praktische organisatie in goede banen te leiden en een idee te hebben van de deelnemers zouden we graag reactie van U ontvangen of U al dan niet geïnteresseerd is in dit evenement. Uit een eerste peiling op de laatste lunch kregen we alvast positieve respons.
datum : ZATERDAG 10 juni 2017
Bootvaart langs Rupel en Schelde in een prachtig natuurgebied.
Lunch of BBQ aan boord in functie van aantal deelnemers.
UITZONDERLIJK zijn kinderen en kleinkinderen voor deze mooie boottocht ook welkom.
Prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar zal schommelen tussen 30 en 50 euro, all-in behalve dranken (tegen zeer gunstige voorwaarden).
Prachtig geschenk voor de kleinkinderen in een gezelschap van hoog niveau, wat de “goesting” om in een bank te gaan werken zeker zal aanwakkeren….
Om praktische redenen(parking) zal het vertrek waarschijnlijk in Boom zijn(naast A12).
Vertrek :rond 12 uur
Aankomst rond 16 uur.
Zwembrevet is niet noodzakelijk maar wel wenselijk…. 😊
Stuur ons liefst per kerende (alleszins VOOR 17 april) een berichtje weer met uw interesse en aantal deelnemers.
Het bestuur en ook de andere deelnemers zijn U hiervoor zeer erkentelijk.

Het Maritiem Bestuur van de Vriendenkring.


BEnlAprès notre excursion culinaire très réussie chez Jacky et Dany Marit, nous vous proposons comme prochaine expérience une croisière culinaire.
Pour programmer celle-ci dans les meilleures conditions et pour avoir une idée du nombre de participants, nous souhaiterions savoir si vous êtes intéressés par cet évènement. Lors d un premier sondage réalisé pendant notre dernier lunch, nous avons recueilli un grand nombre de réponses positives.
La date : SAMEDI 10 JUIN 2017
Nous naviguerons le long du Rupel et de l’Escaut dans un environnement naturel magnifique.
Un lunch (ou un barbecue) sera organisé à bord, en fonction du nombre de participants.
Exceptionnellement les (petits)enfants sont les bienvenus sur cette croisière.
Le prix dépendra du nombre de participants mais devrait se situer entre 30 et 50 euros, tout compris sauf les boissons (proposées à des conditions avantageuses).
Un beau cadeau pour les petits enfants avec une compagnie de haut niveau, qui ne pourra qu’éveiller leur envie de travailler dans une banque.
Pour des raisons pratiques (parking) le départ se fera probablement à Boom (à proximité de l’A12).
Départ : vers 12h00
Retour : vers 16h00
Le brevet de natation n’est pas obligatoire, mais conseillé… 😊
Envoyez-nous un petit mot en retour (au plus tard pour le 17 avril) en signalant votre intérêt et le nombre de personnes à inscrire.
Le comité et les autres participants vous en remercient d’avance.

La Direction Maritime de l’Amicale.