Mechelen 2019

IMG_3128banner
In de voetsporen van Margareta …. en gids Guido
Dans les Traces de Margareta … et le guide Guido


14 en 16 mei : M-day
Onze collega Guido heeft ons gedurende twee dagen op sleeptouw genomen en de mooiste plekjes van hartje Mechelen getoond. Ja, Mechelen heeft ons hart gewonnen.
Er werd afgesproken aan de Hanswijkkerk .. aan de Hanswijkpoort.
Guido stuurde ons een pentekening … ter herkenning. Maar dat was nog een foto van voor 1829. (zie foto hieronder links)
Notre collègue Guido nous a accompagné pendant deux jours et nous a montré les plus beaux endroits au cœur de Malines. Oui, Malines a gagné nos coeurs.
Un rendez-vous a été pris au Hanswijkkerk …. au Hanswijkpoort.
Guido nous a envoyé une photo… comme point de repère. Mais c’était une photo d’avant 1829.(photo ci-dessous à gauche)
verzamelpunt vroeger       groep stolp
Maar geen nood iedereeen was intelligent genoeg (of had een gps) om bijna tijdig op de afspraak te zijn.
De Hanswijkkerk is een prachtig barokgebouw uit de 17e eeuw met binnenin tal van kunstschatten. Vooral de naturalistische Preekstoelen in eik zijn voorbeelden van barokbeeldhoudkunst en vallen op in Mechelen door hun originale houtsculptuur.
Volgens de legende zijn er zo vele preekstoelen en biechtstoelen omdat er in de omgeving van de “veemarkt” zo veel wordt gelogen.
Bekijk ze HIER in 360°. Na het bezoek in 1985 van Paus Johannes Paulus is deze kerk omgetoverd tot “basiliek”.
Verder ging het via de Volmolen naar de Kruidentuin en zo verder over het vlottend Dijlepad. En dan verder naar OLV van over de Dijle waar we een echte Rubens konden bewonderen.
Mais tout le monde n’avait pas besoin d’être assez intelligent (ou d’avoir un GPS) pour être presque à l’heure pour le rendez-vous.
Le Hanswijkkerk est un bel édifice baroque du 17ème siècle avec de nombreux trésors artistiques à l’intérieur. Les Pulpits se distinguent particulièrement à Malines par leur sculpture en bois originale.
Voyez-les ICI en 360°. Après la visite du pape Jean-Paul II en 1985, cette église a été transformée en “basilique”.
Nous avons continué par le Volmolen jusqu’au Kruidentuin et ainsi de suite sur la Dijlepad flottante. Et puis nous sommes arrivés à OLV de l’autre côté de la Dijle où nous avons pu admirer un vrai Rubens.

This slideshow requires JavaScript.

Dan ging het weer verder over het Dijlepad, IJzerenleen (de Champs Elysees van Mechelen, de hoogbrug, de Zoutwerf met de “Gouden Zalm” en onze eenzame voorzitter, de Vijgenboom (tegenwoordig cadeaushop). Vervolgens naar de Vismarkt, waar we bekend en minder bekend volk tegenkwamen. Verder via de Haverwerf. Op de Veemarkt kregen we uitgebreide uitleg over de St Pieter en Paulus Kerk.
Zo werd het stilaan tijd om af te zakken naar de Grote Markt en de Beer.  Maar eerst nog langs de St Rombouts waar we een Antoon Van Dijck konden bewonderen.
En met veel nostalgie en leedvermaak zagen we het oude Paribas-Kantoor “Boer à la Mode” waar onze collega’s zich de tanden stukbeten bij het werken en er zich nu een Nagelstudio studio bevindt …. om je stukgebeten nagels bij te werken.
En in ‘t klapgat hebben we effen achter ‘t gat geklapt, zoals destijds de gewoonte was.
En passant passeerden we aan het Passanthuis, het Stadhuis en het Schepenhuis.
In St Jan wachtte ons nog een echte Rubens.
En toen ….. toen hadden we echt dorst … sommigen haasten zich met forse tred richting  “De Beer” voor een Gouden Carolus Classic, of ander geestrijk drankje.
En zo werd het stilaan tijd om af te zakken naar de parking en tevreden huiswaarts te keren.
Guido, het was op zijn Paribas’Best.
Puis nous avons continué sur la Dijlepad, IJzerenleenleen (les Champs Elysées de Malines, le grand pont, la Saline avec le “Saumon d’Or” et notre président solitaire, le Vijgenboom (aujourd’hui une boutique de souvenirs). Puis nous sommes allés au marché aux poissons, où nous avons rencontré des gens célèbres et moins célèbres. Puis au Haverwerf. Au Veemarkt, nous avons reçu une explication détaillée sur l’église Saint-Pierre et Paul.
Il était donc temps de descendre à la Grote Markt et à la Bière. Mais d’abord le long des St Rombouts où nous avons pu admirer un Antoon Van Dijck.
Et avec beaucoup de nostalgie et de tristesse, nous avons vu l’ancien agence de Paribas “Boer à la Mode” où nos collègues mordent les dents en travaillant et il y a maintenant un Nail Studio……. pour arranger vos ongles rongés.
En passant, nous sommes passés devant la Passantenhuis, l’hôtel de ville et la maison des échevins.
A St Jean, un vrai Rubens nous attendait.
Et puis …….. alors on avait vraiment soif… Certains se précipitent vers “L’Ours” pour un Golden Carolus Classic, ou une autre boisson riche en alcool.
Il était donc temps de descendre sur le parking et de rentrer satisfaits.
Guido, c’était Paribas’Best’.

This slideshow requires JavaScript.


update 7 mei :
Onze gids-fotograaf ter plaatse stuurde ons een aantal prachtige foto’s door. Dat belooft voor volgende week ..

This slideshow requires JavaScript.update 2 mei :
Hoe geraken we in Mechelen.  Comment arriver à Malines?
parcours naar Mechelen. . .parcours mechelen Ring
Afspraak 13u30 -14u Hanswijkkerk in de Hanswijkstraat
(zowel dinsdag als donderdag)
Op de hoek van de straat is een café voor hen die te vroeg zijn, nog wat dorst hebben of nog snel willen plassen.
De herberg “Het Sas’ is een volkscafé sedert jaren.  Genoemd naar de brouwerij Het Sas in Boortmeerbeek, die nu niet meer bestaat.
Rendez-vous : 13h30-14h : Hanswijkkerk, Hanswijkstraat (mardi et jeudi)Au coin de la rue, il y a un café pour ceux qui sont trop tôt, qui ont encore un peu soif ou qui veulent faire pipi.
L’auberge “Het Sas” est un café populaire depuis des années. Le nom vient de la brasserie Het Sas à Boortmeerbeek, qui n’existe plus.
foto Hanswijkkerk en SasHanswijkkerk


Er zijn een drietal parkings in de naaste omgeving :
Parking Bruul, Hendik Speecqvest, hoogte 2.1m, prijs per uur :1,90 euro
====> op 300m van de afspraak
Parking Zandpoortvest, Zandpoortvest, 622 pl, 2m, prijs per uur : 0.30 euro tot 18u, daarna gratis.
====> op 500m van de afspraak
Parking Douaneplein, Douaneplein, 150 pl gratis
====> op 1100m van de afspraak
Parking Lamot, Guldenstraat, 18 (centrum Mechelen), 2€ voor 45 min.
===> 750m van vertrek en 450m van aankomst.

Alternatief : Parking Lamot, Guldenstraat 18, in het centrum van Mechelen.
Deze bevindt zich op 750m van ons vertrek (Hanswijkkerk) en 450m van de Grote Markt, ons eindpunt. Prijs : 2€ voor 45′..


Il y a trois parkings à proximité immédiate :
Parking Bruul, Hendik Speecqvest, hauteur 2,1m, prix par heure : 1,90 euro
=====> à 300m du rendez-vous
Parking Zandpoortvest, Zandpoortvest, 622 pl, 2m, prix par heure : 0.30 euro jusqu’à 18h, puis gratuit.
=====> A 500m du rendez-vous
Parking DouanePlein, Douaneplein, 150 pl gratuit
=====> à 1100m du rendez-vous.
Parking Lamot, Guldenstraat, 18, centre Mechelen, 2€ pour 45′.
===> à 750m  du rendez-vous et 450m de l’arrivée (Grand-Place)

Alternatif : Parking Lamot, Guldenstraat 18, au centre de Mechelen.
Ce parking se situe à 750m du lieu de départ et 450m de la Grand-Place (arrivée).
Prix : 2€ pour 45′


parkings


Hieronder ingang Bruul, komende van de autosnelweg Brussel. Entrée Bruul venant de Bruxelles
parking Bruul ingang

Ingang Bruul, komende van andere kant (Leuven?) Entrée Bruul, venant de Louvain(?)
parking Bruul ingang vanaf Leuven

Wandelafstand van Bruul naar Hanswijkkerk. (300m) Distance parking Bruul – Hanswijkkerk.  (300m)
parking Bruul afstand


Ingang Zandpoortvest – Entree Zandpoortvest
parking ZandpoortvestWandelafstand naar Hanswijkkerk. 500m- distance Zandpoortvest – Hanswijkkerk : 500m
parking Zandpoortvest afstand


Ingang Douaneplein, juist achter de spoorwegbrug. Entrée Douaneplein, après le pont ferroviaire.

parking douaneplein

Wandel (fiets)-afstand naar Hanswijkkerk.  1100m. distance Douaneplein – Hanswijkkerk : 1100m.
parking Douaneplein afstand kerk


Alternatief : Parking Lamot, Guldenstraat 18, in het centrum van Mechelen.
Deze bevindt zich op 750m van ons vertrek (Hanswijkkerk) en 450m van de Grote Markt, ons eindpunt. Prijs : 2€ voor 45′.
Alternatif : Parking Lamot, Guldenstraat 18, au centre de Mechelen.
Ce parking se situe à 750m du lieu de départ et 450m de la Grand-Place (arrivée).
Prix : 2€ pour 45′
snap2018492

snap2018493


De afstand na de rondleiding vanaf de Grote markt tot de respectievelijke parkings bedraagt ongeveer 1000m.
La distance après le Tour entre la Grande Place et les parkings respectifs est d’environ 1000m.


TREIN /TRAIN:
Kom je met de trein naar Mechelen, dan word je afgezet op 700m van de Hanswijkkerk.
Si vous arrivez en train, il y a encore 700m à faire à pied.

station Mechelen


Mechelen door de eeuwen heen ….

Tot 1795 is Mechelen, met een aantal omliggende gemeenten, een Heerlijkheid met dezelfde status als het hertogdom Brabant of het graafschap Vlaanderen.

Een cirkel doorsneden van oost naar west door de Dijle.  De linkeroever ligt hoger, de huidige Korenmarkt en OLV over de Dijlekerk.  De rechteroever ligt lager en is moerassig en doorsneden door vlieten. Daar is de kern rond de St Romboutskerk.

(Wegens de cholera worden de vlieten dichtgeworpen rond 1900 en om overstromingen te vermijden wordt de Dijle in 1904 voor ze Mechelen binnenstroomt gesplitst en de tweede arm wordt als kanaal rond de stad gevoerd om stroomafwaarts achter Mechelen weer in de Dijle te vloeien).

500 – 200 v.c. Resten paalwoningen en een eiken prauw uit de IJzertijd gevonden bij graafwerken op de Nekkerspoel en IJzerenleen.  Nekkerspoel is een wijk van Mechelen die later extra muros zou liggen. Een Nekker is een duivel, een waterduivel, een soort plaaggeest. (De prauw van 8,6 meter staat nu te rotten in de kelders van het Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel)

600 -700 n.C. Woonkernen op hogervermelde linker- en rechteroever.   Eind 1200, begin 1300 groeien de twee delen samen via de Hoogbrug.

830: verwoesting door de Noormannen op weg naar Leuven en verder.  In 891 zou Arnulf van Karinthië hen verslaan te Leuven.  Sommigen zeggen op de plaats waar nu het Groot Begijnhof ligt, anderen zeggen Arenberg.

915: Karel de Eenvoudige van West-Frankenland schenkt Mechelen aan de prinsbisschop van Luik.  12de eeuw: De prinsbisschop moet Mechelen delen met de Berthout’s van Grimbergen, wat conflicten meebracht.

Na 1300 komt het in handen van de graaf van Vlaanderen, wiens erfdochter Margareta van Male in 1369 huwt met Filips de Stoute, hertog van Bourgondië. Mechelen wordt Bourgondisch. Als Karel de Stoute bij de slag van Nancy sterft huwt zijn dochter Margareta van Bourgondië met Maximilaan van Oostenrijk. Ze krijgen twee kinderen Filips de Schone en Margareta van Oostenrijk.  Die worden opgevoed te Mechelen door Margareta van York, de derde vrouw van Karel de Stoute.  Filips de Schone zal in 1496 te Lier huwen met Johanna van Aragòn en Castilië, de Waanzinnige.  Zes kinderen, waaronder keizer Karel, geboren te gent in 1500.  Opgevoed door hun tante, Margareta van Oostenrijk in Mechelen.

Op dat moment is Mechelen op zijn hoogtepunt met het rekenhof en het hoogste gerechtshof van de Nederlanden, een politiek centrum en belangrijk productiecentrum van luxegoederen: in de Middeleeuwen laken, tolrechten op Zenne en Dijle, stapelrechten zout, haver en vis, dan goudleer, kant, albast, kanonnen, klokken, meubels, enz…  De Mechelse meubelnijverheid bleef bestaan tot diep in de 20ste eeuw.

In 1530 sterft Margareta van Oostenrijk en haar opvolgster, Maria van Hongarije, een zuster van Keizer Karel verhuist het hof naar Brussel.

Dan begint de neergang:
1544: De Zandpoort, een opslagplaats van buskruit, ontploft door een blikseminslag.  Grote schade en 200 doden en 600 gewonden.
1566: beeldenstorm
1572: Spaanse furie.
1580: inname van de stad door de Engelsen, Schotten en Staatsen.
1585: herovering door Farnese.
1795: De Fransen schaffen de heerlijkheid Mechelen af en brengen ze onder in het departement der twee Neten.

2019 : KV Mechelen wordt kampioen in 1B en wint de Beker van AA Gent. Maar de Operatie “Propere Handen” hangt als het zwaard van Damocles boven hun hoofden.
Een delegatie van het teloorgegane Paribas brengt een bezoek aan de stad onder leiding van de wereldvermaarde gids GuiDo GoeSaert.

Nog een paar feiten:

De Brusselpoort is de enige resterende poort van de 12 poorten van de vroegere omwalling

Onder het Oostenrijks Bewind wordt het kanaal Leuven-Mechelen gegraven.  In 1750 gaf de landvoogd Karel van Lorreinen de eerste spadesteek te Wilsele met een zilveren spade en een mooi bewerkte kruiwagen.  De kruiwagen staat nog in museum M te leuven.  De spade is spoorloos.  Het kanaal werd gegraven door een 500 Ardense boeren.

De eerste trein op het vasteland rijdt van Brussel Groendreef naar Mechelen in 1834. Victor Hugo reed mee.  Eigenlijk drie treinen met als locomotieven de Pijl, de Stephenson en de Olifant.

MALINES : un peu d’histoire.

Jusqu’en 1795, Malines, avec quelques communes environnantes, est une Seigneurie avec le même statut que le Duché de Brabant ou le Comté de Flandre.

Malines est un cercle coupé d’est en ouest par la Dyle. La rive gauche est plus haute, l’actuel Korenmarkt et l’église Notre Dame pardessus la Dyle. La rive droite est plus basse et marécageuse et coupée par des ruisseaux (vlieten). Son noyau se trouve autour de l’église St Rombaut.

(En raison du choléra, les “vlieten” sont fermés vers 1900 et pour éviter les inondations, la Dyle est scindée, en 1904, avant d’entrer à Malines et le second bras est canalisé autour de la ville pour retourner dans la Dyle en aval de Malines).

500 – 200 a.c. Restes de maisons sur pilotis et d’une pirogue en chêne de l’Age de Fer trouvés lors des excavations sur les sites de Nekkerspoel et IJzerenleen. Nekkerspoel est un quartier de Malines qui se situerait plus tard extra muros. “Poel” est un étang marécageux. Un “Nekker” est un diable, un diable de l’eau, une sorte d’esprit taquin. (La pirogue de 8,6 mètres se décompose maintenant lentement dans les caves du musée d’art et d’histoire de Bruxelles)

600-700 a.c. Concentration de logements sur les rives gauche et droite susmentionnées. À la fin de 1200 et au début de 1300, les deux parties fusionnent via le Hoogbrug.

830: destruction par les Vikings en route pour Louvain et au-delà. En 891, Arnulf de Carinthe les vaincra à Louvain. Certains disent à l’endroit où se trouve maintenant le Grand Béguinage, d’autres disent Arenberg.

915: Charles le Simple de la Franconie occidentale fait don de Malines au prince-évêque de Liège. XIIe siècle: le prince-évêque doit partager Malines avec les Berthout de Grimbergen, ce qui entraîne des conflits.

Après 1300, Malines passe entre les mains du comte de Flandre, dont la fille héritière, Marguerite de Maele, se marie en 1369 avec Philippe le Hardy, duc de Bourgogne. Malines devient bourguignonne. À la mort de Charles le Téméraire à la bataille de Nancy, sa fille Marguerite de Bourgogne épouse Maximilien d’Autriche. Ils ont deux enfants Philippe le Beau et Marguerite d’Autriche. Marguerite de  York, troisième épouse de Charles le Téméraire, va les élever à Malines. Philippe le Beau se mariera en 1496 à Lierre avec Jeanne d’Aragòn et Castille, la Folle. Six enfants, dont Charles Quint, né à Gand en 1500. Elevé par leur tante Marguerite d’Autriche à Malines.

A cette époque, Malines était à son apogée avec la Cour des comptes et la Cour suprême des Pays-Bas, centre politique et important centre de production de produits de luxe: au Moyen-Âge les draps,  les péages sur la Senne et la Dyle, les taxes superposées sur le sel, l’avoine et le poisson, puis le cuir doré, la dentelle, albâtre, canons, horloges, meubles, etc. L’industrie du meuble de Malines a continué d’exister jusqu’au XXe siècle.

En 1530, Marguerite d’Autriche décède et son successeur, Marie de Hongrie, une soeur de Charles Quint, déplace la cour à Bruxelles.

Puis le déclin commence:
1544: Le Zandpoort, un entrepôt de poudre à canon, est détruit par un éclair. Dommages importants et 200 morts et 600 blessés.
1566: Furie iconoclaste
1572: Sac de Malines par l’armée Espagnole.
1580: prise de la ville par les Anglais, les Écossais et les Hollandais.
1585: reprise de la ville par Farnese.
1795: les Français abolissent la seigneurie de Malines et la remplace par le département des deux Nethes.

Quelques faits supplémentaires:
La porte de Bruxelles est la seule porte restante des 12 portes des anciens remparts.
Le canal Louvain-Malines est creusé sous la domination autrichienne. En 1750, le gouverneur Charles de Lorraine donna le premier coup de bêche à Wilsele avec une pelle en argent et une brouette joliment décorée. La brouette est toujours au musée M à Louvain. La pelle est manquante. Le canal a été creusé par +/- 500 paysans des Ardennes.
Le premier train sur le continent relie Bruxelles-Groendreef à Malines en 1834. Victor Hugo était à bord. En fait c’étaient trois trains avec la Flèche, le Stephenson et l’ Eléphant comme locomotives.

Zoals al ruime tijd geleden werd aangekondigd gaat ons Mechelen-bezoek effectief door op donderdag 16 mei 2019 en dinsdag 14 mei wegens succes.

We ontdekken Mechelen met als tweetalige gids, onze ex-collega en Mechelen-kenner Guido Goesaert.

Guido startte zijn loopbaan bij Paribas in Leuven in 1973 en werkte vervolgens op de dienst Nostri, de Buitenlandse Afdeling, Investment Banking, Paribas Curaçao, het Mercatorfonds en Parfibank .

Afspraak op donderdag 16 mei om 14u aan de Hanswijkkerk. (of op dinsdag 14 mei)
Deelnemers krijgen later nog een plannetje met nabije parkings, trein, bus en verdere modaliteiten. 
We stappen door de Kruidtuin, wandelen over een houten pad boven op de Dijle, zien onder meer het schilderij De Wonderbare Visvangst van Rubens, een standbeeld van Beethoven en enkele, vele eeuwen oude, houten huisjes .. 
Na 4,5 kilometer belanden we rond 16.30 op de Grote Markt waar we op een Gouden Carolus worden vergast.

Het aantal deelnemers per rondleiding is beperkt tot 20. 
Wegens het succes, richten we 2 dagen vroeger, dus op dinsdag 14 mei, een tweede wandeling in, met zelfde timing. 

Gelieve dus bij je antwoord te vermelden of je ook deze DINSdag vrij bent.
Deelname in de onkosten is 5€ per deelnemer (partner is ook welkom)(niet-leden betalen 15 €, lidgeld inbegrepen), te storten op de Seniorenrekening: BE05 55079050 0075 met vermelding aantal deelnemers en “dinsdag : ja/nee
Alle aanwezigen krijgen een geïllustreerde  gids van Mechelen, met foto’s van alle bezochte bezienswaardigheden.
Limiet inschrijving : dinsdag 30 april 2019, waarna wij de eventuele verdeling der groepen bekendmaken, rekening houdend met de traditionele groepen.
 
Comme annoncé précédemment, notre visite à Malines aura effectivement lieu le jeudi 16 mai 2019 et vue le succès, également le mardi 14 mai.
Nous découvrirons Malines avec comme guide bilingue, notre ancien collègue et expert malinois Guido Goesaert. 
Guido a commencé sa carrière chez Paribas à Louvain en 1973 et a ensuite travaillé au service de Nostri, au département des affaires étrangères, Investment Banking, à Paribas Curaçao, au fonds Mercator et à Parfibank.

Rendez-vous le jeudi 16 mai à 14h au Hanswijkkerk. Les participants recevront plus tard un plan avec les parkings avoisinants et d’autres modalités pratiques (train, bus). 

Nous traverserons le Jardin Botanique, marcherons le long d’un chemin en bois au dessus de la Dyle, verrons le tableau La Pêche Miraculeuse de Rubens, une statue de Beethoven et quelques maisons en bois, vieilles de plusieurs siècles… 
Après 4,5 kilomètres nous arriverons au Grote Markt vers 16h30 où nous sera offert gracieusement une Golden Carolus.

Le nombre de participants est limité à 20. 
Vue le succès, nous organiserons une deuxième visite 2 jours plus tôt, le mardi 14 mai, avec le même timing. 
Veuillez donc mentionner dans votre réponse si vous êtes également disponible pour cette journée  du MARDI.
La participation aux frais est de 5€ par participant (le partenaire est également le bienvenu)(15€ pour les non-membres, cotisation compris), à verser sur le compte de l’Amicale : BE05 5507909050 0075 avec mention du nombre de participants et “mardi : oui/non“.
Tous les participants recevront un guide illustré de Malines, avec des photos de tous les sites visités.
Date limite d’inscription : mardi 30 avril 2019, après quoi nous annoncerons la répartion possible des groupes, en tenant compte des groupes habituels.