Lunch 10 maart 2016

10 maart 2016 :
Samen met een schuchter weldoend lentezonnetje deden 71 collega’s hun opwachting.
Onze Culinaire Directeur Paul had weer een hoogstaand menu in mekaar bebokst. Iedereen was ‘t eens … ‘t was af en om duim en vingers af te likken.
Hieronder enkele sfeerfoto’s :

This slideshow requires JavaScript.

Onze eerstkomende lunch zal dan ook doorgaan op :
DONDERDAG 10 MAART 2016 12 UUR
GEMEENTELIJK DOMEIN B-Sports (EX NBB)
BASILIEKLAAN 14 – 1082 ST-AGATHA-BERCHEM
prijs : 25 euro per lid (35 euro niet-lid)
inschrijven voor vrijdag 4 maart 2016
annulatie vóór dinsdag 8 maart 2016
rekening : BE05 5507 9050 0075 Vriendenkring Paribas
Bevestiging inschrijving en menu-info enkele dagen op voorhand per mail.

Na onze (diep-winterse) nieuwjaarslunch, nodigen wij u graag uit op onze (hopelijk zonnige lente-) lunch die doorgaat op : Donderdag 10 maart 2016 om 12u
En dit op de vertrouwde locatie : B-Sports, Basilieklaan 14 Sint-Agatha-Berchem.

Sneeuw, ijzel en fileleed waren er de oorzaak van dat verschillende van onze trouwe deelnemers zich voor de nieuwjaar lunch hebben vastgereden in de sneeuw.
Maar zoals reeds gemeld aan de betrokkenen: geen financiële treurnis, van de betaalde ,maar niet geconsumeerde lunch, kunt u genieten op 10 maart, maar gelieve uw deelname(zonder betaling) wel per mail te bevestigen.
Hopelijk zijn er op 10 maart geen ongewilde afwezigen ten gevolge van vallende brokstukken tijdens de passage door één van onze geliefde Brusselse tunnels.
Voor de prijs van 25 euro bieden wij traditioneel een heerlijke lunch aan. Inclusief 2 consummaties (wijn, bier of andere drank) aan tafel.
Storting op het gebruikelijk rekening nummer: BE05 5507 9050 0075 Vriendenkring Paribas
Eventueel met vermelding van gewenste tafel of geliefkoosde tafelgenoot (dit laatste zonder garantie).
Graag bevestiging en betaling vóór vrijdag 4 maart 2016.
(Eventuele annulering graag vóór dinsdag 8 maart.)

Heeft U in september uw lidgeld nog niet gestort, dan graag een minimumprijs van 35 euro per maaltijd.
Mocht U vergeten zijn uw lidgeld te storten …. dit wordt nog steeds in dank aangenomen.

Wij hopen U in groten getale te mogen begroeten op 10 maart


 • lunch : JEUDI 10 MARS 2016 12 UUR
  B-Sports (EX NBB) Avenue de la Basilique 14 – 1082 BERCHEM-STE-AGATHE
  prix : 25 euro par membre (35 euro non-membre)
  inscription avant vendredi 4 mars 2016
  annulation avant mardi 8 mars 2016
  compte bancaire : BE05 5507 9050 0075 Amicale Paribas
  confirmation et info supplémentaire (menu) quelques jours avant le lunch par mail

Après avoir vécu un lunch de Nouvel An difficile sur les routes mais chaud dans les cœurs et la joie des retrouvailles , nous avons le grand plaisir de vous convier au lunch de printemps qui aura lieu le
JEUDI 10 mars 2016 à 12 heures
et ce bien sûr à l’adresse habituelle de B-sports, avenue de la Basilique 14 à Berchem Saint Agathe

La neige, le verglas et les embouteillages ont empêchés plusieurs de nos fidèles participants de se joindre à nous mi-janvier et nous le regrettons.
Comme nous leur avons fait savoir personnellement: pas de krach financier pour eux malgré le fait que nous avons dû payer leur repas, nous leur proposons de participer gratuitement au lunch du 10 mars mais ils voudront bien nous en informer par mail.
Nous espérons ne pas devoir compter le 10 mars sur les absences de certains dues à la chute de morceaux de bétons dans les tunnels Bruxellois. Soyez vigilants !
Pour le prix de 25 euro nous vous offrons un lunch dont vous avez déjà pu apprécier la qualité ainsi que deux boissons (vin, bière ou autre) à table !
Merci de bien vouloir effectuer votre virement sur le compte de l’Amicale Paribas BE05 5507 9050 0075 .
Vous pouvez y mentionner le nom de la table souhaitée ou de vos collègues préférés ( ce dernier souhait sans garantie)
Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre confirmation et paiement pour le vendredi 4 mars 2016 au plus tard (annulation éventuelle mais pas souhaitée avant le mardi 8 mars)
Au cas où vous n’auriez pas encore versé votre cotisation de 2015->2016, le prix par repas est de 35 Eur.
Si vous avez oublié de verser votre cotisation, elle est bien sûr toujours acceptée avec reconnaissance.
Nous espérons vivement vous revoir très nombreux le 10 mars.