Belfius Tower Visit Art Collection : Magma Cloud Ashes

4 maart : Bezoek Belfius Tower Belfius Art Collection : MAGMA CLOUD ASHES
Al van voor 18u waren de eerste deelnemers aanwezig op de 34e verdieping van de Belfius Tower. Tegen half zeven was de hele verdieping gevuld met Paribascollega’s. Heel wat collega’s hadden voor deze unieke gelegenheid hun partner meegebracht.
Hier konden we genieten van een prachtig panorama van Brussel dat stillekes in ‘t donker verdween en zijn oplichtte in de diepte.
We werden verwelkomd door Dirk Vanderschrick, CEO Belfius Insurance en door onze Voorzitter Renaud de Terwangne.
Ook konden we kennis maken met onze oud-collega’s Eric Hermann, Christophe Borreman en Els Blaton,
Les premiers participants étaient déjà présents au 34ème étage de la Tour Belfius avant 18h. Vers 18 heures trente, tout l’étage était rempli de nos collègues Paribas. Beaucoup d’entre eux avaient amené leur partenaire pour cette occasion unique.
Ici, nous avons pu profiter d’un magnifique panorama de Bruxelles qui a disparu dans l’obscurité et qui a éclairé ses profondeurs.
Nous avons été accueillis par Dirk Vanderschrick, CEO de Belfius Insurance et par notre Président Renaud de Terwangne.
Nous avons également pu rencontrer nos anciens collègues Eric Hermann, Christophe Borreman et Els Blaton,

Ook heel wat nieuwe gezichten die we mochten verwelkomen.
René Muckensturm, Roger Wouters, Mia Mertens, Luc Faems, Guy Verheyden,
IMG_2950
Paperazzi Noël was ook uitgebreid aanwezig om alles op de gevoelige plaat vast te leggen.

Hieronder enkele beelden van deze geslaagde avond.
Toespraken van Dirk Vanderschrik en onze Voorzitter Renaud de Terwangne
Ci-dessous quelques images de cette soirée réussie.
Discours de Dirk Vanderschrik et de notre Président Renaud de Terwangne


Fotoverslag /reportage photo/: